zondag 5 april, 2020 05:41
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Foto:

GrienLinks uit zorgen over busconcessie

Binnenkort stelt het college van Gedeputeerde Staten het Programma van Eisen vast waar de nieuwe vervoerder aan moet voldoen die de busconcessie vergund wordt van 2022-2032. Statenfractie GrienLinks maakt zich zorgen over deze eisen. Statenlid Elsa van der Hoek: “Het is een enorme klus om dat programma vast te stellen, natuurlijk. Maar wij vinden dat de rechten van buschauffeurs daarin beter geborgd moeten worden en hebben daarom een uitgebreide reactie gestuurd.” 

In november diende GrienLinks een amendement in om te zorgen dat de nieuwe vervoerder de juiste cao voor de chauffeurs moet toepassen en niet via bijzondere constructies gekozen kan worden voor een slechtere cao waarbij de chauffeurs veel minder betaald krijgen. Dat werd mee ingediend door PvdD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, 50PLUS, FNP en PVV en unaniem aangenomen. Van der Hoek: “Maar in het ontwerp Programma van eisen staat alleen maar dat de provincie ervan uitgaat dat de juiste cao wordt toegepast. Er vindt geen controle plaats of dat echt zo is en ook geen boete als de vervoerder zich daar niet aan houdt. Dat vinden wij veel te vrijblijvend. Als er een andere cao toegepast wordt kan een chauffeur wel honderden euro’s minder betaald krijgen voor hetzelfde werk. Dat moet niet kunnen. Juist de chauffeurs zijn goud waard in het openbaar vervoer en we moeten ervoor zorgen dat ze niet als sluitpost ingezet kunnen worden om op te bezuinigen. We hebben goed contact met de FNV en weten dat ook zij zich hier zorgen over maken. Ook zij hebben een reactie ingestuurd.”

Maar dat is niet het enige waar GrienLinks zich zorgen over maakt. “Wij maken ons ook zorgen over de effecten van het strekken van lijnen. Er komen steeds meer reacties daarover binnen. Is het bij verschillende lijnen, zoals bijvoorbeeld lijn 71, echt wel de juiste keuze om de mogelijkheid te geven om die lijn te strekken? Welke gevolgen heeft dat voor de leefbaarheid in de aanliggende dorpen? We hebben gevraagd of het college daar nog eens goed naar wil kijken”, aldus Van der Hoek. De sluitingsdatum voor de mogelijkheid om reacties in te sturen was 17 maart. De fractie heeft goede hoop dat gedeputeerde Avine Fokkens alle reacties zeer serieus zal bekijken en zal proberen voor zover mogelijk die zo goed mogelijk te verwerken in het Programma van Eisen. 

Meer berichten