zondag 5 april, 2020 20:21
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Burgemeester Buma sluit woning vanwege overtreding Opiumwet

LEEUWARDEN - Op 14 februari 2020 zijn twee woningen in Leeuwarden, gelegen aan het Zuidvliet en aan het Willem Alexanderplein, gesloten voor de duur van 3 maanden, op last van burgemeester Buma. In de woning aan het Zuidvliet heeft de politie op 18 januari 2020 een handelshoeveelheid softdrugs aangetroffen, te weten ruim 10 kg henneptoppen, 2387 gram hennepgruis en 824 gram hasjiesj.

In de woning aan het Willem-Alexanderplein heeft de politie op 7 januari 2020 een reeds geruimde hennepkwekerij aangetroffen. In de kwekerij hebben 360 planten gestaan. Tevens zijn veel aan hennep gerelateerde goederen aangetroffen zoals groeimiddelen, een CO2 booster, een voedingscomputer, ventilatoren, etc. De zaken staan, voor zover bekend, niet in verband met elkaar.

Als een dergelijke hoeveelheid softdrugs in een woning wordt aangetroffen, maar ook als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die zijn bestemd voor beroeps- en bedrijfsmatige of grootschalige hennepteelt, is de burgemeester op grond van de Opiumwet bevoegd om die woning te sluiten. De burgemeester maakt hier gebruik van die bevoegdheid. Sluitingen zoals deze zijn goede voorbeelden van de uitvoering van het handhavingsbeleid in de gemeente Leeuwarden; het doel van dit beleid is – kort gezegd – het tegengaan van drugshandel en het voorkomen van drugsgerelateerde onveiligheid en/of overlast voor omwonenden. De gemeente, Politie Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie werken intensief samen om tegen illegale drugshandel op te treden

In 2020 zijn tot nu toe (met deze woning erbij) 5 woningen gesloten op grond van de Opiumwet.

Meer berichten