woensdag 26 februari, 2020 18:35
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Tine Bakker geeft de aftrap voor Actie Kerkbalans 2020, gadegeslagen door Jan Veltman, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
Tine Bakker geeft de aftrap voor Actie Kerkbalans 2020, gadegeslagen door Jan Veltman, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. (Foto: Ad Fahner)

De kerk zorgt voor mensen die het moeilijk hebben

De kerk is véél meer dan een club die op zondag bij elkaar komt om te bidden, te zingen en naar een preek te luisteren. Door de week vervult de kerk een onmisbare taak in de samenleving, door nadrukkelijk om te kijken naar mensen die het moeilijk hebben. Met een presentatie van kerkelijke initiatieven op dit gebied begon de Protestantse Gemeente te Leeuwarden zaterdag 18 januari de jaarlijkse geldwervingsactie Kerkbalans.

De Protestantse Gemeente te Leeuwarden heeft veel zogenoemde 'meelevende' leden die ook veel bijdragen aan de instandhouding van het kerkenwerk, maar er staan ook vrij veel mensen op de ledenlijst die niet of minder betrokken zijn – en dus ook niets geven.

De kerk schrijft hen niet uit – zoals een voetbalclub zou doen met niet betalende leden – maar hoopt wel dat ze dit jaar alsnog iets willen bijdragen. Is het niet voor zaken als het salaris van de dominees of het warm stoken van de kerkgebouwen, dan wel voor het waardevolle werk in de samenleving. Daarom legt de campagne dit jaar extra nadruk op die activiteiten.

In de Grote of Jacobijnerkerk sprak eerst classisdominee Wim Beekman, die uitlegde dat God gratis is, maar een goed functionerend kerkelijk leven niet. ,,Daarom gaan ieder jaar opnieuw vrijwilligers op pad om uw bijdrage te vragen, in bescheidenheid en vrijmoedigheid. Bescheiden, omdat God gratis is, maar ook vrijmoedig, omdat ze weten: met de bijdragen van mensen kunnen we veel betekenen voor anderen."


Omzien naar elkaar
Vertegenwoordigers van de wijkgemeenten lieten dat zien in korte presentaties. Zo vertelde Anne Bosma namens Camminghaburen en De Jacobijner over het – mede – door deze wijkgemeenten gesteunde project 'Verzoening geeft toekomst' in Rwanda. Kerk in Actie helpt daar de lokale bevolking de wonden te helen die zijn geslagen tijdens de genocide, 25 jaar geleden.

Dichter bij huis vindt omzien naar elkaar plaats in heel concrete hulp aan gezinnen met weinig geld. In De Fontein bijvoorbeeld staat 'De Kar van Samen Delen', een oude smidskar waar gemeenteleden houdbare voedingsmiddelen in achterlaten. Die worden opgehaald door hulpverleners en verspreid onder cliënten in Bilgaard en de Vrijheidswijk.

Diaken Menno Sijtsma noemde ook de 'Kringloop op afroep'. Gemeenteleden laten noteren welke meubelen, apparatuur en woonaccessoires ze wel willen doneren: pas op het moment dat daar via (bijvoorbeeld) het sociaal wijkteam een goede bestemming voor is, worden de spullen daadwerkelijk bij hen opgehaald. ,,We hebben zo al een aantal woningen kunnen inrichten voor zéér, zéér dankbare mensen."


Koffie
Het verhaal van Janny Berg sloot naadloos aan op dat van Sijtsma. Bergs wijkgemeente Camminghaburen zet in op het bestrijden van eenzaamheid. ,,Dat begon heel eenvoudig met een diaken die mensen uitnodigde voor een bakje koffie op vrijdagochtend in De Schakel. Dat is uitgegroeid tot De Stamtafel, een bijeenkomst waar mensen elkaar ontmoeten – of ze nu kerklid zijn of niet – hun verhalen delen, dingen samen doen."

Rein Veenboer, studentenpastor van Expect, sloot de presentaties af door te vertellen hoe de kerk zich ook in het hoger onderwijs present stelt, door studenten van onder meer NHL Stenden, Van Hall Larenstein en de RUG Campus Fryslân programma's aan te bieden op gebied van religie en zingeving, maar ook door persoonlijke aandacht te geven aan studenten die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld na een verlieservaring.

Daarna was het tijd voor het echte aftrapmoment: na een ferme druk op de knop door gemeentelid Tine Bakker klonk voor het eerst de radiospot, die gedurende de Kerkbalans-periode geregeld te horen zal zijn: 'Leden van de Protestantse Gemeente Leeuwarden, opgelet! Tussen 18 januari en 1 februari komen vrijwilligers van de actie Kerkbalans aan de deur. Stel ze niet teleur en geef voor uw kerk!'

Meer berichten