zaterdag 8 augustus, 2020 19:21
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Provincie houdt vast aan Friese Aanpak

Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken dat het van groot belang is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een vergunning voor nieuwe activiteiten.

Het kabinet en IPO zijn het vandaag op hoofdlijnen eens geworden over de houdbaarheid van vergunningen en eenduidigheid in regelgeving. Het doel is de natuur te helpen door de neerslag van stikstof te laten dalen en perspectief te bieden aan ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden.

Provincies en het Rijk hebben de afgelopen weken vele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle door de stikstofproblematiek geraakte sectoren. Ook is intensief gesproken over de juridische houdbaarheid van de beleidsregels, mede aan de hand van casussen uit diverse sectoren.

Op dit moment werken de provincies aan een herziening van de op 8 oktober ingegane beleidsregels. Deze zullen naar verwachting op 10 december door de colleges van Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. In aanloop daarnaartoe communiceren provincies en het Rijk volgende week op hoofdlijnen over deze afspraken.

Dier- en fosfaatrechten zullen geen onderdeel meer uit maken van de beleidsregels. Het kabinet zal later een besluit nemen over de productierechten bij extern salderen. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijbedrijven niet mogelijk.

De provincie Fryslân komt met haar eigen statement:
"Net zoals op 17 oktober jl. is gecommuniceerd, gaat de provincie Fryslân ook vandaag, wat betreft de aanpak stikstof, nog steeds uit van de Friese Aanpak: het open gesprek tussen de Mienskip en provincie om te komen tot een gedragen besluit. Afgelopen weken hebben we meerdere gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur en het bedrijfsleven. Het waren open en constructieve gesprekken. Rijk en IPO komen nader tot elkaar. Provincie Fryslân probeert met de Friese Aanpak aan te sluiten bij het Rijk en IPO. Echter, het verloop van de Friese Aanpak staat voor ons voorop."
Meer berichten