dinsdag 22 september, 2020 09:36
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

O Magnum Mysterium - Het mysterie van Kerst in e´e´n tijdloos lied

In de donkere dagen vlak voor kerstmis 2019 voert het Leeuwarder Kamerkoor een prachtig concert uit: O Magnum Mysterium - Het mysterie van Kerst in e´e´n tijdloos lied, gedirigeerd door de vaste dirigent van het kamerkoor Eduardo Lo´pez Cabello.

Muzikaal intermezzo van harpiste Marga Medema. Premie`re van het werk van Annelieke Zantinge, componist en koorlid van het LKK, geschreven in opdracht van het Leeuwarder Kamerkoor.

O magnum mysterium was oorspronkelijk een lied dat gezongen werd in de kloosterliturgie in de vroegmis op kerstdag. De tekst bezingt het mysterie van de geboorte van Christus ten aanschouwen van de eenvoudige dieren in de stal, en verheerlijkt Maria, in wier schoot Christus gedragen mocht worden. Een tekst die door alle eeuwen heen vele componisten heeft gei¨nspireerd tot het maken van prachtige muziek. Het Leeuwarder Kamerkoor zingt verschillende versies van dit lied van een elftal componisten uit het tijdsbestek van 900 tot 2019, waaronder de bekendste composities van o.a. Francis Poulenc, Morten Lauridsen en Toma´s Luis de Victoria. Met het programma wordt een lijn getrokken via de Renaissance, Barok en Romantiek naar de moderne muziek.

Zaterdag 21-12-2019, 20.15 uur, Sint Pontianuskerk; Buorren 25, 9034 HJ Marsum
Zondag 22-12-2019, 16.00 uur, Dorpskerk; Van Lyndenlaan 5, 9244 BV Beetsterzwaag

Entree: € 15,00 /12 tot en met 16 jaar € 10,00 / Tot 12 jaar: gratis
Achtergrondinformatie, e-tickets en kaarten reserveren op

http://www.leeuwarderkamerkoor.nl/
Meer berichten