zondag 20 september, 2020 08:57
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Drie kandidaten bekend Piter Jelles Priis voor de Letteren

Dichteres Elske Kampen, het poëzieproject Poetic Potatoes en schrijfster Jannie Regnerus zijn na zorgvuldige overweging gekozen als de drie kandidaten die kans maken op de Piter Jelles Priis voor de Letteren. De jury was het hier unaniem over eens.

Elske Kampen debuteerde in 2010 met de veelgeroemde en -gelauwerde bundel Fan glês it brekken. In 2017 publiceerde ze Ynbyld, zie: www.sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/40-k/89-kampen-elske Poetic Potatoes is het dichterlijk verslag van het bijzondere, literaire project in Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018, waarin poëzie de weg van de aardappel kruist; zie www.bildtseaardappelweken.nl/programma/poetic-potatoes-poetische-aardappelen Jannie Regnerus (Oudbildtzijl, 1971) beschreef in Nachtschrijver haar ontmoeting met de Friese dichter Tsjêbbe Hettinga; zie: www.jannieregnerus.com

De Piter Jellespriis voor de Letteren van gemeente Leeuwarden behelst een oorkonde en een geldbedrag van € 2500,- voor de winnaar. De prijs wordt één keer in de vier jaren uitgereikt en kan beschikbaar worden gesteld voor alle facetten en genres van en activiteiten op het gebied van de letteren in de Friese en Nederlandse taal. In voorgaande jaren hebben Nyk de Vries (2016), Aggie van der Meer (2011) en Nynke Laverman (2006) de prijs gewonnen.

De jury 2019 bestaat uit Goffe Jensma (Hoogleraar Friese taal- en letterkunde), Kirsten van Santen (journalist) en Coen Peppelenbos (schrijver, recensent en docent NHL Stenden). De jury heeft er voor gekozen eerst de longlist en daarna een shortlist te publiceren om transparant te zijn en de diversiteit van de Friese en Nederlandse taal te laten zien.

De Piter Jelles Priis voor de Letteren wordt uitgereikt op 9 december in de Oranjezaal in het Stadhuis. Aanvang 19.00 uur tot 21.00. Openbare toegang, aanmelding niet nodig. Let op: er is een beperkte capaciteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting van gemeente Leeuwarden, via telefoonnummer 058 233 4002.

Meer berichten