zaterdag 8 augustus, 2020 04:36
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Twee nieuwe commissieleden bij statenfracties

LEEUWARDEN - Bij de statenfracties van de VVD en GrienLinks zijn vandaag nieuwe commissieleden benoemd. Een commissielid is geen lid van Provinciale Staten, maar kan wel deelnemen aan het debat in de statencommissie. Ook kan hij of zij namens de fractie lid zijn van statenwerkgroepen en het woord voeren op de statenmarkt.

Idske Koopmans - Douma (Oudega SWF,1982) is door commissaris van de Koning Brok beëdigd als commisjelid voor GrienLinks. Mevrouw Koopmans woont in Heeg en is werkzaam voor een notariskantoor in Sneek. Verder is zij actief in Duurzaam Heeg c.q. Energiecoöperatie Heeg en lid van de Stuwgroep Warm Heeg.

Voor de VVD is Harry Bevers (Maassluis, 1965) beëdigd. De heer Bevers woont in Leeuwarden en is ondernemer in de informatiesector. Ook zit hij in de gemeenteraad van Leeuwarden. De VVD had al eerder een commissielid in de persoon van Esther de Vrij. Zij schoof door naar Provinciale Staten toen Avine Fokkens-Kelder gedeputeerde werd.

Iedere fractie heeft de mogelijkheid om de eerstvolgende op hun kandidatenlijst als commissielid aan te wijzen. GrienLinks is de negende fractie die hiervan in deze statenperiode gebruik maakt.

Meer berichten