woensdag 8 juli, 2020 16:35
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Amber Vis helpt wethouder Tytsy Willemsma met het uitdelen van de fietslampjes.
Amber Vis helpt wethouder Tytsy Willemsma met het uitdelen van de fietslampjes.

Fietspad Reitlânsfeart bij Ryptsjerk geopend

Vandaag is het fietspad langs de Reitlânsfeart tussen Ryptsjerk en Hurdegaryp geopend. Samen met de dorpsbelangen van Ryptsjerk en Hurdegaryp, CBS Alpha uit Ryptsjerk en Amber Vis opende wethouder Tytsy Willemsma het pad. Amber Vis kreeg een setje fietslampjes van de wethouder en deelde zelf lampjes uit aan de kinderen van de basisschool. Het pad is één van de maatregelen vanuit de Gebiedsontwikkeling Centrale As.

Amber schreef vorig jaar een brief naar de gemeente over een onveilige oversteek naar de Westerdijk. Amber haar school staat in Burgum en ze moet meermaals oversteken met haar fiets. De fiets- en wandelverbinding langs de Reitlânsfeart was een grote wens vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarnaast liggen er plannen voor het aanleggen van een fietspad vanuit Ryptsjerk naar de E10.

Landbouwverkeer niet meer over openbare weg

Het fiets- en wandelpad is voor Ryptsjerk en de Trynwâlden van belang als recreatieve fiets- en wandelverbinding tussen de Trynwâlden en Hurdegaryp. Daarnaast kan de dam die gerealiseerd is, door landbouwverkeer worden gebruikt als oversteek. Hierdoor hoeft het vee en/ of de landbouwvoertuigen niet meer over de openbare weg. Ook is de Reitlânsfeart opgeschoond. Winst dus voor waterbeheer, landbouw, recreatie en veiligheid!

Gebiedsontwikkeling Centrale As

Met het openen van het pad is er weer een maatregel vanuit de Gebiedsontwikkeling De Centrale As voltooid. De Sintrale As (N356) ligt er, maar nu is het gebied aan de beurt. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners willen we dit gebied nog mooier, sterker en aantrekkelijker maken voor eigen inwoners en toeristen. Dit doen we bijvoorbeeld door natuur te ontwikkelen, de leefbaarheid in dorpen te vergroten, landbouwstructuur te versterken en nieuwe fiets- en wandelpaden aan te leggen. Deze vastgestelde maatregelen en projecten vormen de gebiedsontwikkeling.

Meer berichten