maandag 17 februari, 2020 19:43
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Twee inschrijvingen voor selectiefase basisondersteuning Wmo

Twee inschrijvingen voor selectiefase basisondersteuning Wmo; met één inschrijving gaan we verder.

Voor de aanbesteding van de basisondersteuning Wmo van de gemeente Leeuwarden hebben zich twee partijen aangemeld. Op basis van de eerste beoordeling is de gemeente van plan verder te gaan met het samenwerkingsverband (combinatie) van Stichting Amaryllis en Incluzio B.V. om tot een overeenkomst te komen.

Herijking Wmo

De gemeente Leeuwarden gaat vanaf 2021 haar Wmo taken anders organiseren. We blijven werken volgens het principe 'één huishouden, één plan, één regievoerder'. Er zal daarnaast nog meer maatwerk worden geleverd per wijk, dorp of gebied, waarbij de sociale basis zo veel mogelijk centraal staat. De nieuwe werkwijze is vastgelegd in het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning Wmo, dat in juli 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Om tot dit plan te komen, werkten verschillende belanghebbenden en betrokkenen samen in de Werkgroep belanghebbenden Wmo, onder regie van de gemeente.

Aanbesteding aanvullende ondersteuning
De aanbesteding van de basisondersteuning Wmo is één van drie verschillende contracten die op de markt wordt gezet. Er volgen nog opdrachten voor aanvullende ondersteuning; dagbesteding en thuisondersteuning en Hulp bij Huishouden. Naar verwachting worden van alle contractenvormen begin 2020 gegund en kan de voorbereiding beginnen voor invoering van de nieuwe werkwijze in 2021.

 

Meer berichten