zaterdag 11 juli, 2020 16:58
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Twee miljoen euro extra voor bemiddeling Friese uitkeringsgerechtigden

Het ministerie van SZW stelt extra financiën beschikbaar om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Fryslân Werkt! heeft samen met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Noord een actieplan 'Perspectief op Werk' ingediend. Eind juni is dit actieplan goedgekeurd en zo komt er twee miljoen euro beschikbaar voor de Friese arbeidsmarktregio. Hiermee geven we een extra impuls aan de begeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.

Ambities & acties

Met het Friese actieplan hebben we de ambitie om in twee jaar tijd minstens 400 extra werkzoekenden duurzaam te plaatsen in reguliere banen. Net zo belangrijk is het ontwikkelen van een effectievere en intensievere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Om deze ambities te behalen organiseren we matchingsevenementen en inspiratietours om de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden bij elkaar te brengen. Op 1 april 2020 organiseren we het grootste matchingsevent van Friesland; de Werkparade Fryslân Werkt!

Per werkzoekende is een maatbudget beschikbaar voor begeleiding naar werk of het volgen van een opleiding. Ook focussen we op hetgeen dat in de weg staat om aan het werk te gaan. Denk hierbij aan financiële problemen, gebrek aan opleiding, kinderopvang, etc.

Tot slot doen we onderzoek naar toekomstige veranderingen op de Friese arbeidsmarkt en hoe we hierop kunnen inspelen.

Friso Douwstra, bestuursvoorzitter Fryslân Werkt! en wethouder centrumgemeente Leeuwarden: "Dankbaar dat we op deze manier mogen werken aan het ontplooien van nog meer talent."

Fryslân Werkt!

In Fryslân Werkt! hebben alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven, Leerwerkloket, onderwijs en sociale partners hun krachten gebundeld. Gezamenlijk ondersteunen wij werkgevers bij het 'inclusief ondernemen' op het gebied van personeel.

Meer berichten