zaterdag 11 juli, 2020 14:20
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Friese zorginstellingen krijgen straks extra corona-trainingen

  Zorg & Welzijn

Na de zomer wordt er extra corona-scholing gegeven aan Friese zorginstellingen. Om voorbereid te zijn op een eventuele terugkeer van het coronavirus in het najaar, komen er na de zomervakantie extra scholingen voor managers en medewerkers van zorginstellingen. Ze kunnen dan leren van de ervaringen die sinds maart zijn opgedaan met het virus en de bestrijding ervan.

Zorgmedewerkers kunnen dan de tweedaagse training COVID-19-COACH volgen. Op het programma staan onderwerpen als: basishygiëne, vroegsignalering, omgaan met een uitbraak en maatschappelijke impact. Het is de bedoeling dat deelnemers hun kennis vervolgens overbrengen op hun eigen collega’s.

Expertiseteam Corona Friesland
De extra scholing komt voort uit het nieuwe Expertiseteam Corona Friesland. Hierin werken de Friese zorginstellingen, Zorgkantoor Friesland en GGD Fryslân samen. Het doel is om van elkaar te leren en om elkaar te helpen om zo nog beter in staat te zijn om het virus verder in te dammen en verspreiding te voorkomen. De extra ondersteuning geldt voor Friese verpleeghuizen, verzorgingshuizen, de thuiszorg en instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (VVT, GZ en GGZ).

Het Expertiseteam Corona Friesland organiseert verschillende activiteiten. Zo fungeert het team als een centraal informatiepunt waar de instellingen terecht kunnen voor protocollen of ‘best practices’. Ook dient het expertiseteam als provinciale vraagbaak en kunnen organisaties er terecht om te sparren.

Thuiszorg Slippens blij met samenwerking
Jantine Slippens, eigenaar van Thuiszorg Slippens in Sneek, is blij met de regionale samenwerking: “In Friesland weten we elkaar altijd goed te vinden. Of je nu een grote of kleine organisatie bent dat maakt niet uit, we helpen en vertrouwen elkaar. Dat moeten we ook zeker in deze coronatijd doen. Juist nu er veel onzekerheden zijn, is samenwerking extra belangrijk”.

Meer berichten