zondag 5 juli, 2020 12:51
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Nieuwbouw Heerenhage verloopt voorspoedig

  Zorg en Welzijn

HEERENVEEN – In De Greiden wordt op dit moment druk gebouwd aan een nieuw Heerenhage. Op de locatie van de voormalige serviceflat komen 126 appartementen voor senioren. In het voormalige Heerenhage waren dat er 230. BK Ingenieurs verwacht niet dat de bouw veel vertraging oploopt door corona en dat het gebouw half 2021 klaar is. 

Herontwikkeling Heerenhage

‘’De bouw verloopt tot nu toe zeer voorspoedig ondanks de coronacrisis’’, vertelt Désirée van Dijk-Attema, directeur Heerenhage. ‘’Tot voor kort was nog niet veel te zien van alle progressie, behalve dan het aanleggen van bouwwegen. Maar nu de bouwplaats is ingericht en de riolering is aangebracht zie je dat de vorderingen snel gaan.’’ 

‘’De begane grondvloer is klaar en de bouwmuren, de muren tussen de appartementen, staan inmiddels. We proberen bij de bouw de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn de parkeerplaatsen voor de auto’s van de bouwvakkers verplaatst naar het kanaal om de Tjotter te ontzien.’’

Coronamaatregelen op de bouwplaats

‘’De aanlevering van bouwmaterialen zou door de coronacrisis voor vertraging kunnen zorgen, maar dat kunnen we nog niet overzien’’. Op de bouwplaats worden alle RIVM-maatregelen, om de verspreiding van het virus tegen te gaan, gevolgd. Zo staat er op de bouwplaats een fonteintje waar de bouwvakkers hun handen wassen, en de anderhalve meter wordt ook in acht genomen. 

Officiële aftrap bouw gegeven door Antje de Vries

‘’Begin februari heeft een stralende Antje de Vries het bouwbord onthuld, samen met vertegenwoordigers van Aedifica, HEVO, Jorritsma en ITBB. Een feestelijk moment met een hapje en een drankje’’, vertelt Désirée van Dijk-Attema, directeur. 

‘’Bij zo’n gedenkwaardig moment past het dat degene met het langste dienstverband in het zonnetje mag staan. Antje is al ruim 40 jaar bij ons in dienst en wist van niks. Als meisje is ze begonnen in de schoonmaak en heeft later ook in de keuken gewerkt.’’

Bouwen aan de toekomst

De verouderde serviceflat op de hoek met de Tjotter in de wijk De Greiden maakt plaats voor twee kleinere woonvleugels en veertig woningen. Ook komt er een vrij toegankelijke tuin met een landelijk karakter. 

Het nieuwe Heerenhage wordt een stuk kleiner en lager dan het voormalige pand. Het wordt een gebouw dat niet alleen past bij de sfeer van de omgeving, maar dat ook van deze tijd is. Het is ook geen serviceflat meer met centrale keuken en alle bijbehorende diensten, maar het zijn appartementen waar senioren zelfstandig wonen en alles regelen, zoals ze dat zelf willen.

Spreekuur voor geïnteresseerden 

Met een bijeenkomst in het wijkcentrum worden omwonenden en geïnteresseerden geïnformeerd over het verloop van de bouw. 

Als het nieuwe Heerenhage gereed is, kunnen bewoners er meteen terecht. De bewoners die vanuit Heerenhage tijdelijk naar Aldlânstate in Leeuwarden zijn verhuisd, krijgen voorrang bij terugkeer. Vervolgens staat verhuur open voor andere belangstellenden. 

Heeft u een vraag over Heerenhage? 

In het nieuwe Heerenhage komen comfortabele woningen voor senioren, waarin u kunt blijven wonen als uw levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom. 

Bel gerust met ons servicepunt:  058 - 288 33 23 (’s ochtends bereikbaar).

Voor vragen over de nieuwbouwwoningen naast Heerenhage kunt u kijken op de site: www.itwetterryk.nl.   

Volg de ontwikkelingen op onze Facebookpagina.

Heerenhage | Heerenhage 1 | 8446 DC HEERENVEEN | 058 - 288 33 23 | servicepunt@rendantgroep.nl | www.heerenhage.nl

Foto's: Willem van der Meulen, Johannes de Vries en Max van Gelder

Meer berichten