zaterdag 4 juli, 2020 23:12
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

“Expats moeten meer integreren in Nederlandse cultuur”, vindt tweederde Nederlandse werknemers

  Zakelijk

HEERENVEEN – Volgens 63 procent van de werkende Nederlanders moeten expats meer integreren in de Nederlandse cultuur. Daarbij vindt 30 procent dat werkgevers te snel expats inschakelen. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Holland Employment Experts, uitgevoerd door Panelwizard, onder 1070 mensen in loondienst. Ruim de helft is blij met de komst van nieuwe bedrijven en instellingen als gevolg van de Brexit.

Bij zestigplussers is de overtuiging het sterkst dat expats meer moeten integreren in de Nederlandse cultuur. Maar liefst driekwart is die mening toegedaan tegenover 54 procent van de werknemers onder de dertig jaar. "Door de globalisering merk je dat jongere generaties eerder in aanraking komen met andere culturen en makkelijker verschillen accepteren", vertelt Wout-Jan Ykema, manager van Holland Employment Experts. "Onze ervaring is dat expats vaak echt graag willen integreren, ook al weten ze meestal dat ze hier niet de rest van hun leven blijven. Voor een succesvolle integratie is overigens ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Een werkgever die zichtbaar begaan is met zijn medewerkers, legt al een belangrijke basis voor integratie."

Expats te snel ingezet
Vooral mannen (36 procent) vinden dat werkgevers te snel overgaan op het inschakelen van expats. Van de vrouwen vindt slechts 22 procent dit. Ykema: "In totaal wonen er in Nederland 57.000 expats. Zij werken met name op de Zuidas en bij grote technologiebedrijven, internationale instituten en ambassades. Hier zijn mannen nog steeds in de meerderheid, wat mogelijk dit verschil tussen de sekse verklaart. Het wordt echter tijd dat we expats als toevoeging gaan zien, in plaats van dreiging. We hebben te maken met personeelstekorten, dus de hulp is meer dan welkom."

Er zijn dan ook meer mannen (23 procent) dan vrouwen (15 procent) die verwachten dat het aantal expats binnen zijn of haar organisatie de komende jaren zal toenemen. Gemiddeld verwacht één op de vijf werkenden een toename. Niet geheel verrassend zijn het met name werknemers uit West-Nederland (22 procent) die dit verwachten. In Noord- en Oost-Nederland verwacht bijvoorbeeld slechts 16 procent een toename in het aantal expats.

"Opvallend dat het merendeel niet verwacht dat het aantal expats binnen hun organisatie gaat toenemen. Waarschijnlijk werken zij bij organisaties die nog makkelijk Nederlandse medewerkers kunnen vinden. Want dat er de komende jaren veel meer expats naar Nederland komen, staat wel vast. De Nederlandse economie heeft ze nodig, veel bedrijven staan erom te springen."

Brexit goed voor Nederland
Meer dan de helft (55 procent) van de werkende Nederlanders vindt dat het goed is voor Nederland dat door de Brexit verschillende instellingen en bedrijven naar ons land komen. Opvallend genoeg zijn het juist de mannen die dit een goede zaak vinden: 63 procent van hen staat achter de instroom van organisaties, tegenover 45 procent van de vrouwen. "Naast een instroom van buitenlands talent zorgen deze organisaties voor een toename in de werkgelegenheid. Dat is natuurlijk erg positief," aldus Ykema.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Holland Employment Experts onder 1070 Nederlanders van achttien jaar en ouder, werkend in loondienst. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, arbeidsparticipatie, regio en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel (ja) of niet (nee) voor ze geldt, of niet van toepassing is (ik weet niet).

Over Holland Employment Experts
Holland Employment Experts zorgt dat werkgevers en werknemers zich volledig kunnen richten op hun werk. Het bedrijf regelt alle administratieve en juridische zaken rondom het (tijdelijk) inzetten van medewerkers, met name buitenlandse vakkrachten zoals expats en kennismigranten. Als preferred partner van ondernemersorganisatie FME is het veel actief in de technologische industrie. Holland Employment Experts vormt samen met Tentoo en Pay for People de Brisker Group; de grootste juridisch werkgever van flexibele arbeidskrachten in Nederland.

Meer berichten