vrijdag 24 januari, 2020 02:57
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Zorgen om financiële positie Thialf

  Sport

Thialf doet het goed als het schaatshart van de wereld voor topsport én breedtesport, maar staat er financieel slecht voor. Dit blijkt uit de eerste jaarcijfers 2018-2019 die onlangs aan de aandeelhouders gepresenteerd zijn. Uit de cijfers blijkt een tekort van bijna € 700.000,- dat in 2019-2020 nog verder op zal lopen. De grootste oorzaak is de stijging van de kosten voor energie. De provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, met samen 100% van de aandelen in bezit, hebben vandaag de gemeenteraad en provinciale staten geïnformeerd. Thialf gaat de komende maanden aan de slag met een plan om kosten te verlagen en inkomsten te verhogen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: "Wij zijn trots op onze Friese schaatstempel. Samen met Thialf en met de gemeente gaan we aan de slag voor een Thialf met gouden medailles en zwarte cijfers."

Bezuinigingen en een herstelplan

De gemeente Heerenveen en de provincie werden in de vergadering van aandeelhouders van 9 december jl. geïnformeerd over het tekort. De tekorten van Thialf zijn structureel, het tekort van bijna € 700.000,- op een omzet van € 3,6 miljoen in 2018-2019 zal het volgende seizoen verder oplopen naar een tekort van € 800.000,-. Voor een sluitende begroting zijn ingrijpende en fundamentele maatregelen nodig. Thialf gaat aan de slag met bezuinigingen voor de korte termijn en komt in april 2020 met een herstelplan.

Schaatshart van de wereld

Thialf heeft zijn bestaansrecht in de loop der jaren bewezen en is een beproefd concept op wereldniveau. Onlangs is Thialf nog door de ISU aangewezen als één van de wereldwijde Centres of Excellence. Deze toekenning is gebaseerd op de vele aanwezige topfaciliteiten en eigen programma's waardoor Heerenveen tevens een kweekvijver is van internationaal talent. De kwaliteit van het ijs en de unieke sfeer zorgen ervoor dat het merk Thialf tot ver over de Nederlandse grenzen bekend is. In 1855 werd de natuurijsbaan Thialf aangelegd in Heerenveen als één van de eerste ijsclubs van Nederland. Al vanaf 1890 werden er internationale wedstrijden georganiseerd op deze buitenbaan. Het nieuwe Thialf werd in 2016 opgeleverd. De provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen zijn samen eigenaar van Thialf.

Meer berichten

RondOm HeerenveenLees de krant online