dinsdag 24 november, 2020 04:56
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen
<p>Stottercentrum Friesland legt uit wat stotteren is </p>

Stottercentrum Friesland legt uit wat stotteren is

Er zijn veel misverstanden over stotteren

  Samenleving

HEERENVEEN - We zien steeds meer stotteraars op de televisie. Zangeres Miss Montreal, schaatser Erben Wennemars, actrice Emily Blunt en zelfs de nieuwe president van de VS Joe Biden stotteren of hebben gestotterd. Toch blijft stotteren iets waarvoor mensen zich schamen. Omdat het wereld stotterdag is geweest vroegen wij aan logopedisten Annemarie van der Wal en Eeuwkje Kraak van Stottercentrum Friesland wat stotteren nu eigenlijk is.


Wat is stotteren?

“Stotteren is een in aanleg aanwezige stoornis in het spraakmotorische systeem. Mensen met aanleg voor stotteren hebben meer tijd nodig voor de spraakmotorische processen. Onder invloed van allerlei factoren (spanning, snelheid, taalontwikkeling, vermoeidheid enzovoorts) ontstaan herhalingen en/of verlengingen. Wanneer de persoon die stottert zich hiervan bewust wordt (meestal als kind al) en hier last van ervaart, gaat hij of zij ‘vechten’ tegen het stotteren (zo ontstaan blokkades in het spreken) of het stotteren proberen te vermijden. Dit geeft meestal spanning en deze spanning maakt dat het stotteren juist verergert. 

De oorzaak is nog niet bekend, maar we weten dus dat het te maken heeft met een soort ‘dip’ in de spraakmotoriek, maar ook dat stotteren complexer is dan dat alleen. Wanneer de persoon die stottert spreekt tegen een huisdier of een heel jong kind bijvoorbeeld, is er meestal geen stotteren. Dit komt doordat de (op zich normale) spreekdruk dan totaal afwezig is. En dan kun je ook met een in aanleg niet zo sterk spreeksysteem wel vloeiend spreken.”

Hoeveel mensen stotteren?

“Ongeveer vijf procent van de kinderen stottert tegenover ongeveer 1 procent volwassenen.”

Wat kun je doen tegen stotteren?

“Wanneer je stottert en hier last van hebt, helpt het vaak hier open over te zijn. Vertel mensen wat stotteren is, wat het voor jou betekent en hoe zij jou eventueel kunnen helpen. Daarnaast kan stottertherapie helpen om het praten makkelijker en/ of vloeiender te maken, of therapie kan helpen om weer vrijuit te durven spreken wanneer dat het probleem is. Een logopedist-stottertherapeut zal samen met jou het stotteren in kaart brengen door aandacht te schenken aan zowel de binnenkant van het stotteren (gedachten en gevoelens) als de buitenkant van het stotteren (het praten zelf). Ook zal hij of zij in overleg de omgeving erbij betrekken.”

Kun je ‘genezen’?

“Bij kinderen tot zes en een half jaar ongeveer gaan we hier wel van uit. Het lukt niet altijd, stotteren is een complex probleem en genezen is afhankelijk van vele factoren. Bijvoorbeeld hoe groot of klein de ‘dip’ in de spraakmotoriek is, het temperament/karakter van de persoon die stottert, de omgeving en ‘live events’. Bij oudere kinderen en volwassenen is stotteren meestal niet meer helemaal te genezen, wel kan het spreken vaak veel makkelijker worden, waardoor het stotteren niet of veel minder een belemmering vormt.”

Waarom is het belangrijk dat er aandacht is voor stotteren, bijvoorbeeld in de vorm van Wereldstotterdag ?

“Over stotteren bestaan nog altijd veel misverstanden. Mensen die stotteren kunnen veel last hebben van negatieve overtuigingen en gevoelens over zichzelf. Gedachten als: ik kan niet eens normaal praten, of: ik kan geen leidinggevende functie uitoefenen omdat ik stotter. Aandacht voor stotteren kan helpen deze overtuigingen weg te nemen. Verder is het belangrijk te weten dat er niet een ‘one fits all’ methode is voor mensen die stotteren. Mensen zijn verschillend en wat bij de een helpt hoeft bij een ander niet te werken. Het kan naar zijn vaak te horen dat je rustig moet praten, of eerst diep moet ademhalen als dit niet helpt.”


Stottercentrum Friesland legt uit wat stotteren is

Meer berichten