donderdag 22 oktober, 2020 00:38
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Verwachting verbetering financiële situatie Beschermd Wonen

  Samenleving

Sociaal Domein Fryslân (SDF) verwacht een klein positief resultaat te boeken in 2020 voor Beschermd Wonen. In tegenstelling tot 2018 (4,9 miljoen euro tekort) en 2019 (2,6 miljoen tekort) voorziet SDF een positief resultaat tussen de 1 en 2,5 miljoen euro. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de verbetering van de financiële situatie.


Stijging van 4,2 miljoen euro in 2020 uit het gemeentefonds

Voornaamste reden van het positieve resultaat is het stijgen van de middelen uit het gemeentefonds. In 2019 ontving de Friese regio 60,4 miljoen euro. In 2020 ontving de Friese regio 64,6 miljoen euro.

Inzet regionaal expertiseteam

Naast het stijgen van de middelen uit het gemeentefonds zorgde de inzet van het regionaal expertiseteam ook voor verbetering van de situatie. Dankzij het expertiseteam zijn de ondersteuningskosten voor cliënten gedaald. Wethouder Hilde Tjeerdema: ‘Iedere client verdient de juiste ondersteuning. Dit is en blijft het leidende basisprincipe. We zien echter dat het regionaal expertiseteam ervoor zorgt dat we beter in staat zijn de juiste ondersteuning aan de client te bieden. Deze werkwijze heeft ook een positief financieel gevolg.’ SDF ziet een daling in het aantal beschikkingen en een verschuiving in de zwaarte van de pakketten. Wethouder Hilde Tjeerdema: ‘We zijn heel tevreden over de inzet van het regionaal expertiseteam. We hebben meer grip gekregen op de toegang tot beschermd wonen en op de financiën.’ SDF besloot om het expertiseteam te verlengen in 2021.

Daling cliënten in een zorginstelling

Het aantal cliënten die 24 uur zorg krijg in een zorginstelling is gedaald. Van ruim 1.250 in september 2019 naar een kleine 1.100 in augustus 2020. Daarnaast stijgt het aantal cliënten ThuisPlus (175 in september 2019 naar 239 in 2020). Bij ThuisPlus wonen cliënten zelfstandig in de eigen woonomgeving. Deze beweging is in het kader van de Rijksopgave over ambulantisering.

Tweede prognose en definitief resultaat

In december komt SDF met een tweede prognose. In april 2021 is het definitieve resultaat.

Sociaal Domein

Meer berichten