donderdag 14 november, 2019 03:03
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Vertegenwoordiging van de boeren vandaag om tafel

  Politiek

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân trekt de beleidsregels stikstof in. Dat maakte gedeputeerde Johannes Kramer op vrijdagmiddag 11 oktober bekend. Dit deed de gedeputeerde in het bijzijn van een groot aantal protesterende boeren die met trekkers naar het provinciehuis waren gekomen.

Maandag 7 oktober stelde de provincie de beleidsregels stikstof vast. De boeren zijn van mening dat de provincie hen hierin niet goed heeft meegenomen. Het college van Gedeputeerde Staten is onder de indruk van het boerenprotest en neemt het afgegeven signaal serieus.

Gedeputeerde Kramer: "It kolleezje konkludearret dat de kommunikaasje mei de boeren oer de beliedsregels yndied net genôch west hat. Dêrmei is der net genôch draachflak om dit proses troch gean te litten. Foarop stiet dat we dit mei-inoar oplosse wolle. De stikstofproblematyk is hjirmei lykwols net oplost. Elke oplossing dy't fûn wurdt, sil fan ynfloed wêze op de mienskip".

Het college gaat maandag 14 oktober om tafel met een vertegenwoordiging van de boeren om een oplossing voor de stikstofproblematiek te vinden.

Minister Schouten
Minister Schouten maakte vandaag in de Tweede Kamer bekend dat zij de regelgeving van de provincies in lijn wil brengen met de eerder door haar verstuurde Kamerbrief. Kramer: "Wy belûke dizze beslútfoarming by de te besprekken oplossing mei de boeren".

Meer berichten