donderdag 26 november, 2020 11:27
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen
Foto: CDA Fryslân

Friese CDA wil carbidschieten op Oudejaarsdag blijven toestaan

  Cultuur

Het CDA van de Friese Provinciale Staten maakt bekend dat het vindt dat het traditionele carbidschieten in Friesland moet kunnen blijven doorgaan, in de nacht van 31 december 2020 op 1 januari 2021, ondanks het algehele vuurwerkverbod dat in Nederland is afgekondigd. De partij stelt schriftelijke vragen over dit onderwerp aan het dagelijks bestuur van de provincie: het College van Gedeputeerde Staten.


Het CDA vindt het carbidschieten in Friesland een waardevolle traditie. “Als je het vergelijkt met vuurwerk, dan gebeuren er niet veel ongelukken met carbidschieten” stelt Statenlid Rendert Algra. Van een extra belasting op de zorg zal dus amper sprake zijn. Ook het feit dat het carbidschieten buiten gebeurt en het daar prima mogelijk is om anderhalve meter in acht te nemen, maakt dat het CDA het College oproept om het carbidschieten toe te staan.

Provinciebestuur moet zich inzetten richting landelijke overheid
Het CDA wil van het College weten hoe ze zich gaat inzetten richting de landelijke overheid en/of Veiligheidsregio om dit jaar het carbidschieten op Oudejaarsdag mogelijk te maken en wat er tot nu toe al gedaan is om het toestaan te stimuleren. Daarnaast is het CDA benieuwd hoe de provincie betrokken is bij de besluitvorming over het wel of niet doorgaan van het carbidschieten en waar de bevoegdheid ligt, als het gaat om zaken die in onze provincie te maken hebben met tradities en volksvermaak.

Met een vuurwerkverbod in het vooruitzicht is er nu een run op oude melkbussen om het carbid in af te steken. Carbidschieten valt namelijk niet onder het vuurwerkverbod.

Het afschieten van carbid is op veel plaatsen in Friesland traditie, vooral op het platteland. Veel mensen beleven er plezier aan en met name in deze tijd van corona hebben mensen wel behoefte aan wat vertier, denkt het CDA.

Meer berichten