donderdag 6 augustus, 2020 23:42
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

KUNSTWERK! IN DE STELLINGEN 10 jaar kunst en cultuur in Noordwolde (Frl.)

  Cultuur

Kunstwerk! in de Stellingen (KWIDS) is in 2010 ontstaan uit een groep enthousiaste kunstenaars en kunstliefhebbers in de twee gemeentes van de Stellingwerven in het voormalige “rotandorp” NOORDWOLDE in Friesland. Het idee is ontstaan vanuit de behoefte een plek te creëren om in eerste instantie eigen werk te laten zien in een omgeving waar destijds nog weinig mogelijkheden waren. Het moest een informeel, inspirerend gebeuren worden waar  later andere kunstenaars, ook van buiten de Stellingwerven, de kans zouden krijgen te exposeren. Het omschreven doel is een platform te zijn voor kunst in de breedste zin van het woord en kunst dichter bij mensen te brengen. Inmiddels is dit initiatief al tien jaar een vaste speler in de regio en hebben honderden kunstenaars uit de drie Noordelijke provincies de mogelijkheid gekregen om hun werk te laten zien. Velen van hen hebben naam gemaakt en tegenwoordig zijn er zelfs wachtlijsten om in deze bijzondere setting van de oude Rijks Rietvlechtschool deel te nemen aan groepsexposities. Kunstwerk! in de Stellingen tracht de doelstelling te bereiken door drie maal per jaar exposities en kunstmanifestaties te organiseren. Het maken van winst is uitdrukkelijk geen doel, de inkomsten bestaan uit de bijdrage van kunstenaars bij deelname, een deel commissie bij verkoop en de jaarlijkse bijdragen van een Vrienden en Maatschappelijk partners club. KWIDS ontvangt geen reguliere subsidie. Voor het vieren van het 10 jarig Jubileum dit jaar is er voor het eerst fondswerving gedaan. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze mijlpaal door verschillende bijzondere manifestaties. 

Project ‘Wand van de Vrijheid’

Een van de initiatieven is de realisatie van een gezamenlijk kunstwerk. Een groot aantal van de kunstenaars die in de afgelopen jaren bij KWIDS geëxposeerd hebben, hebben een bijdrage geleverd door een klein paneel (30 x 30 cm) te beschilderen. Samengevoegd vormen die één groot wandobject met de naam ‘Wand van de Vrijheid’, inspelend op de herdenking van 75 jaar bevrijding. Dit samengestelde kunstwerk zal tijdens de exposities van 2020 te zien zijn. De onderdelen van dit kunstwerk zullen op een feestelijke bijeenkomst aan het einde van het jubileumjaar, weer opgedeeld in de oorspronkelijke miniaturen, te koop worden aangeboden op een Kunstveiling.

Doe-project met kinderen en ouderen

Een tweede project is het samenbrengen van schoolkinderen en ouderen uit de gemeente: * Kunst is jong èn oud gedaan. De kinderen van een van de onderbouwklassen gaan samen met oudere bewoners proberen hun ideeën over het thema ‘Vrijheid’ in verf vast te leggen. Dit project zal nu later in het jaar gerealiseerd worden als de beperkingen van de COVID-19 zijn afgenomen. Het resultaat zal in het aangrenzende buurthuis voor langere tijd te zien zijn.

Project ‘Mijn Kunst’

Een derde initiatief is een beeld- en verhaalproject: Mijn Kunst. KWIDS is op zoek gegaan naar bewoners van de Stellingwerven die een verhaal konden vertellen over een voorwerp dat voor hen ‘kunst’ vertegenwoordigt. Dat kon een beroemd schilderij zijn dat ze in hun jeugd hebben gezien, of de beschilderde stoel van een grootvader, of een beeldje dat zij vonden op de rommelmarkt. De vertellers  worden geportretteerd door een kunstenaar die in het recente verleden bij Kunstwerk! heeft geëxposeerd, de fotograaf Rudi Huisman uit Pesse. De foto’s en verhalen zullen in een kunstroute worden ondergebracht op buitenlocaties in de omgeving, waaraan een fietsroute wordt gekoppeld.

Doel van alle initiatieven van Kunstwerk! in de Stellingen in zijn algemeenheid is het zoveel mogelijk betrekken van belangstellenden voor de kunst. Met de jubileumactiviteiten wil KWIDS dit streven kracht bijzetten. Het motto van KWIDS: “Kunst hoort bij het leven, dus ook bij Noordwolde!“ 

Exposities van 2020:  Zomer Expositie 2020 thema Begin, van 3 juli t/m 23 augustus; Herfst Expositie 2020 thema Expressie, van 9 oktober t/m 29 november. Openingstijden (conform de RIVM richtlijnen) van vr. t/m zo. van 13 – 17 uur  Locatie: Hoofdstraat Oost 34a (ingang buurthuis), 8391 AW Noordwolde (Frl.) 

www.kunstwerkindestellingen.nl

Meer berichten