donderdag 27 juni, 2019 15:09
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Voorlezen aan peuters tijdens Fryske Foarlêswike

  Cultuur

Zo'n zeshonderd voorlezers gaan van 3 tot en met 7 juni op pad tijdens de Fryske Foarlêswike. Ze nemen 18.500 boekjes over Tomke mee en zullen 12.000 peuters gaan voorlezen. De voorleesweek wordt in samenwerking met de Tomkewerkgroep georganiseerd door het Selskip foar Fryske Tael en Schriftekennisse. Thema dit jaar is 'Belibje it mei Tomke'.

Tijdens de voorleesweek worden in heel Friesland peuterspeelzalen, kinderopvanglocaties en gastouders bezocht. Niet alleen grootouders en papa's en mama's gaan voorlezen, ook bekende Friezen en politici leveren een bijdrage aan de Fryske Foarlêswike. Zo leest gedeputeerde Sander de Rouwe op 7 juni voor bij De Bron in Bolsward en zal burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân op 3 juni een verhaaltje vertellen bij Us Sté in Warns. Riemkje Pitstra, schrijfster van de Tomkeverhalen, leest een dag later voor bij peuterspeelzaal 't Kwetternest in Stavoren.

In de Stellingwerven en het Bildt worden peuters in hun eigen streektaal voorgelezen. De Fryske Foarlêswike wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers en door subsidies van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

Simke Kloostermanprijs
Tomke beleeft met zijn hondje Romke, buurmeisje Yana Yu en kangoeroe Kornelia avonturen die dicht bij het dagelijks leven van peuters staan. Het kinderboek Tomkes Foarlêsfeest van schrijfsters Auck Peanstra en Riemkje Pitstra en illustrator Luuk Klazenga is winnaar geworden van de Simke Kloostermanprijs 2019.

Meer berichten

RondOm HeerenveenLees de krant online