vrijdag 18 september, 2020 11:00
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen
Foto bestuur

Onafhankelijke Ouderen Vereniging Heerenveen e.o.

  Bedrijf in beeld

De OOVH wil midden in onze samenleving staan en zorgzaamheid betrachten tegenover ouderen, zodat zij volwaardig en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Wij als OOVH willen de belangen van ouderen behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief. In Heerenveen en omgeving werken vele vrijwilligers samen. Gemeentelijk en provinciaal hebben wij als vereniging de noodzakelijke contacten. Al met al dus: de OOVH is onafhankelijk, actief in de eigen regio en geeft op verschillende manieren de oudere generatie een eigen gezicht. +

Vanuit de OOVH kunt u hulp verkrijgen bij o.a.: Belasting invullen. Ook waar mogelijk kortingen verkrijgen bij ziektekostenverzekeringen, hulp bij het WMO platform en de rijbewijskeuring. Wij organiseren gedurende het seizoen met veel activiteiten voor onze leden. De OOVH geeft een eigen infoblad uit. Kortom het begrijpen en luisteren, er zijn voor ouderen of senioren, dat is de OOVH.

Het rijk en de gemeenten vragen de burger meer en meer om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Voor de ouderen/Senioren gaat er veel veranderen de komende jaren, het is goed om op de hoogte te blijven! Er is regelmatig gemeentelijk overleg, met de andere samenwerkende ouderen/seniorenbonden, en FNV senioren, onder de Cosbo vlag.

Jaarlijks bedrag ad: € 25,00 contributie.

Nadere informatie en u aanmelden kan via de ledenadministratie t.a.v. mw. T. Wijnstra.
Telefoon: 0513 623722of bij het secretariaat: de heer F. Vogelzang. 0630173323
Mail-adres: tf.wijnstra@gmail.com of bij het secretariaat:  oovhsecr@gmail.com

Onze Website: www.OOVH.nl

Meer berichten