Brandwerende coating Thialf kan kwestie zonnepanelen oplossen | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Heerenveen en omstreken
zondag 17 januari, 2021 00:08
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen
Het huidige dak met de huidige zonnepanelen. Een nieuwe coating op het dak kan de verzekeringskwestie oplossen. De nieuwe deadline is 1 juni 2021.
Het huidige dak met de huidige zonnepanelen. Een nieuwe coating op het dak kan de verzekeringskwestie oplossen. De nieuwe deadline is 1 juni 2021. (Foto: Website IJsstadion Thialf)

Brandwerende coating Thialf kan kwestie zonnepanelen oplossen

Het aanleggen van een brandwerende coating over het dak van ijsstadion Thialf wordt de komende periode onderzocht, om het grote pand verzekerd te kunnen houden. Op die coating moeten dan de zonnepanelen opnieuw worden bevestigd. Deze nieuwe coating zou brandwerender moeten zijn dan de huidige. De verzekeraars hebben hun deadline voor het verwijderen van de zonnepanelen uitgesteld tot 1 juni 2021.


De huidige coating is niet brandwerend genoeg, waardoor verzekeraars hebben gedreigd dat het pand van de internationaal vermaarde ijshal onverzekerd zou worden. Provincie Fryslân en de directie van ijsstadion Thialf melden in een gezamenlijk persbericht dat de verzekeraars van Thialf zich - onder andere vanwege de beoogde nieuwe coating en de inzet van betrokken partijen - bereid hebben gevonden de eerder gestelde deadline van 1 februari 2021, ten aanzien van de voorwaarde van verwijdering van de zonnepanelen, te verschuiven naar 1 juni 2021.

Jaar geleden trok verzekeraar aan de bel over slechte brandveiligheid

Verzekeraars hebben tevens de intentie geuit om gezamenlijk de opties om het Heerenveense ijsstadion daarna verzekerd te houden verder te onderzoeken. Afgelopen voorjaar werd Thialf geconfronteerd met een eenzijdige opzegging van de verzekeraar op basis van de argumentatie van slechte internationale schadestatistieken voor panden met zonnepanelen in combinatie met het bij Thialf gebruikte isolatiemateriaal. 

Daarop volgde een race tegen de klok om Thialf verzekerd te houden. Het lukte Rabobank Verzekeringen om in gezamenlijkheid met assurantiemakelaar Marsh een groep internationale verzekeraars bereid te vinden Thialf te helpen. Deze nieuwe polis bevatte weliswaar beperkende voorwaarden ten aanzien van de zonnepanelen, maar was destijds de enige verzekeringsoptie voor Thialf.

Nieuwe innovatieve brandwerende coating moet oplossing brengen

Thialf-directeur Marc Winters is zeer content met het perspectief dat geboden wordt en tegelijkertijd realistisch. “Er is zeker geen sprake van garanties maar er is bij verzekeraars duidelijk sprake van een bereidheid om tot oplossing te komen. Er wordt onderzocht of de oplossing is gelegen in een innovatieve brandwerende coating waar verzekeraars na het uitvoeren van testen positief op reageerden”. 

In opdracht van de Provincie Fryslân heeft Burghgraef van Tiel & Partners een uitgebreide risicoanalyse gemaakt van Thialf waarvan het rapport woensdag 13 januari is aangeboden aan de opdrachtgever. Tegelijkertijd werden er in die periode vele oplossingen door de markt aangeboden die door experts werden gefilterd.

Veel tijd besteed aan het onderzoeken van de coating

Directeur Jurjen Burghgraef zegt over de verzekerbaarheid van Thialf: “De inspecties en analyses leerden ons onder andere dat Thialf de zaken zelf goed voor elkaar heeft als het gaat om brandveiligheid maar we weten ook dat verzekeraars voorzichtig zijn met het gekozen isolatiemateriaal. Daarom is er veel tijd besteed aan het onderzoeken van de meest kansrijke optie, de nieuwe brandwerende coating.”

Deze oplossing kan katalysator zijn voor verduurzaming van Nederland

“De testresultaten zijn verbluffend en de gehoorde technische experts van verzekeraars zijn positief maar willen op een aantal onderdelen nog meer onderbouwing. Zaak is nu met verzekeraars dit pad verder te onderzoeken. Indien de coating een oplossing is voor Thialf zal dit ook een oplossing zijn voor andere panden met zonnepanelen.” 

Winters onderschrijft dat. “Het gaat niet alleen om een oplossing voor Thialf maar ook om te voorkomen dat de nationale energietransitie wordt afgeremd. Het zou prachtig zijn als de oplossing voor ons probleem een katalysator blijkt voor dit deel van de verduurzaming in Nederland”, aldus de Thialf-directeur.

Meer berichten