maandag 26 oktober, 2020 13:15
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen
Foto:

Dertien Friese cultuurprojecten krijgen dit kwartaal financiële steun

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het derde kwartaal van 2020 € 23.500 toegezegd aan dertien cultuur- en natuurprojecten Opvallend is dat er minder aanvragen zijn dan voor de corona-crisis, terwijl de sector het zwaar heeft. Het Cultuurfonds Fryslân roept daarom cultuur- en natuurorganisaties op vooral  aanvragen in te blijven dienen.


Stichting Panorama InsideOUT Fryslân ontvangt € 3.000 voor het opnieuw exposeren van een panorama in het Adverium in Drachten. Dat panorama is gemaakt door (ex-)psychiatrische patiënten die tijdens de expositie zelf workshops geven en vertellen wat ze tijdens het project mee hebben gemaakt.

De Stichting Thuishaven krijgt €2.000 voor het International Short Documentary Film Festival Plons. Thuishaven vertoont op een schip dat is ingericht als filmzaal korte documentaires. Dat gebeurt op locaties in Friesland, Groningen en Drenthe.

De Stichting Collegium Vocale Fryslân heeft een toezegging van €3.000 gekregen voor een concert in Heerenveen. De organisator van koorprojecten werkt daarvoor samen met het Nederlands Kamerkoor.

Coulant uitbetalen
Het Cultuurfonds toont zich coulant met het uitbetalen van eerder toegezegde bedragen. Ook als een evenement of project niet (geheel) door kan gaan, kunnen bepaalde kosten toch worden vergoed, waarbij ook aandacht is voor betaling van zzp’ers. Kijk bij vragen over een project of evenement vanwege de coronamaatregelen eens op https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/vragen-over-je-project-evenement-vanwege-de-coronamaatregelen

Blijf je aanvraag doen
Het Cultuurfonds Fryslân roept verenigingen, organisaties, makers in de cultuur- en natuursector op om vooral aanvragen voor financiële ondersteuning te blijven doen. Ook dit jaar is het gebruikelijke budget te besteden. Juist nu is het zo belangrijk dat dit geld van onze schenkers en van de loterijen in de sector terecht komt, om te zorgen dat makers en initiatiefnemers zo snel mogelijk weer normaal aan de slag gaan zodra de beperkingen door de coronacrisis afnemen. Zie https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-fryslan.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is voorvechter van een samenleving waarin cultuur en natuur mensen verbinden en verrijken. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. We nodigen particulieren, stichtingen en bedrijven uit om ook een bijdrage te leveren, in geld, tijd of kennis. Zo versterken we cultuur en natuur ook voor de volgende generaties. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Meer berichten