donderdag 6 augustus, 2020 23:37
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen
De in 2008 overleden politica Anita Andriesen naar wie de prijs voor ruimtelijke kwaliteit in de provincie Fryslân is genoemd.
De in 2008 overleden politica Anita Andriesen naar wie de prijs voor ruimtelijke kwaliteit in de provincie Fryslân is genoemd. (Foto: Wikipedia)

Inschrijving Anita Andriesen-prijs voor ruimtelijke kwaliteit is gestart

De inschrijving voor de Anita Andriesen-prijs is gestart en eindigt op 1 september 2020. Vanaf 9 juli kunnen personen of organisaties zich aanmelden voor de provinciale prijs voor behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Een persoon of organisatie voordragen voor de prijs mag ook. De Anita Andriesen-prijs wordt in het najaar van 2020 uitgereikt.

Projecten of initiatieven uit de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 komen in aanmerking voor de prijs. Het thema voor deze vierde editie van de prijs is ontwerpkracht. De onderwerpen klimaatverandering, landbouwtransitie, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit, biodiversiteit zorgen vaak voor tegengestelde belangen. De adviescommissie is op zoek naar initiatieven die zorgen voor verbindende perspectieven en duurzaam ruimtegebruik.

Tienduizend euro
De winnaar ontvangt een bedrag van € 10.000. De prijs is bestemd voor de organisatie van een publieksevenement rondom het project van de winnaar. Zo kunnen de inwoners van Fryslân kennis maken met ruimtelijke kwaliteit vanuit het perspectief van de winnaar.

Adviescommissie
De winnaar van de prijs wordt gekozen door een adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit vijf leden, te weten Sandra van Assen (stedenbouwkundige en architect), Ankie Boomstra (specialist kunst in de openbare ruimte), Mathijs Dijkstra (landschapsarchitect), Bertus de Jong (landschapsarchitect), Jelle de Jong (architect).

Over politica Anita Andriesen
Politica Anita Andriesen (1957 - 2008) droeg ruimtelijke kwaliteit een warm hart toe. Zij zette zich onvermoeibaar in voor het ‘goud van Fryslân’: de ruimte, het landschap en de cultuurhistorische identiteit. De Friese prijs voor ruimtelijke kwaliteit draagt daarom haar naam. Kijk voor het reglement en het aanmeldformulier op: www.fryslan.frl/anitaandriesenprijs

Meer berichten