woensdag 2 december, 2020 20:17
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen
Foto: Unsplash

Corona update van GGD Fryslân (18 mei )

Elke dag deelt RondOm informatie van de GGD met betrekking tot het Coronavirus op hun site. Dit zijn de updates van 17 mei 2020. 


De GGD in Fryslân meldt het volgende over het corona virus

- Ziekenhuisopnamen -10, Totaal: 19 (per 15 mei geupdate)
- Positief geteste personen +2, Totaal: 571 (per 15 mei geupdate)
- Overleden personen +1, Totaal: 64 (per 15 mei geupdate)
- Positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen + 1, Totaal: 146 (per 15 mei geupdate)

Uitleg bij de cijfersPositief geteste personen in Fryslân


In het eerste blok staat het totaal aantal positief geteste personen in Fryslân. Dit cijfer is inclusief het aantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân. GGD Fryslân én andere instanties testen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is om te weten voor hun behandeling. Andere instanties die testen zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel personen in Fryslân sinds gisteren positief zijn getest. Elke instantie geeft het aantal positief geteste personen zo snel mogelijk aan GGD Fryslân door. Niet iedereen met klachten ondergaat een test. Dit cijfer geeft daarom geen gedetailleerd beeld van het aantal mensen met corona in Fryslân.

Aantal positief geteste personen in verpleeg- en verzorgingshuizen

In het tweede blok staat het totaal aantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân. Dit cijfer maakt deel uit van het totaal aantal positief geteste personen in Fryslân. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel positief geteste personen er sinds vorige week zijn bij gekomen. Bewoners van zorginstellingen hebben een hoger risico op een ernstig verloop van COVID-19 en worden bij corona-gerelateerde klachten eerder getest. Het kan daarom lijken dat het coronavirus vooral in zorginstellingen aanwezig is. Omdat niet elke inwoner van Fryslân met klachten een test ondergaat, zijn de totale cijfers en de cijfers over bewoners van zorginstellingen niet goed met elkaar te vergelijken. Vanwege de privacy kunnen alleen totale cijfers worden gegeven en niet de cijfers van een specifiek verpleeg- of verzorgingshuis.

Ziekenhuisopnames in Fryslân

Dit cijfer laat zien hoeveel mensen met corona er op de intensive care en andere afdelingen van Friese ziekenhuizen liggen. Er liggen mensen uit Fryslân en andere delen van Nederland in Friese ziekenhuizen. GGD Fryslân krijgt deze cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). Deze netwerkorganisatie van ziekenhuizen zorgt ervoor dat mensen in acute, levensbedreigende situaties op tijd zorg krijgen. Het AZNN actualiseert de cijfers - over het aantal mensen dat in Friese, Groningse en Drentse ziekenhuizen ligt - elke maandag, woensdag en vrijdag. GGD Fryslân deelt de cijfers van mensen die in Friese ziekenhuizen liggen.

Overledenen in Fryslân

Het eerste cijfer betreft het totaal aantal sterfgevallen van inwoners van Fryslân door corona. Ze komen van instanties zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en huisartsenpraktijken. Zij streven ernaar om het aantal overledenen binnen 24 uur aan ons door te geven, zodat wij een actueel totaalbeeld hebben. Echter; hier gaat ook wel eens langere tijd overheen. Ook is het melden van een sterfgeval niet verplicht. Daarnaast overlijden er ook mensen in hun thuisomgeving of in een tehuis van wie het vermoeden bestaat dat ze het coronavirus onder de leden hadden.

Meer berichten