vrijdag 3 juli, 2020 19:37
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Hoe zit het met mijn reiskostenvergoeding?

Dat lentegeluid van vogels. Heerlijk! En dit voorjaar lijken er meer te fluiten dan ooit. Zal het komen door die schonere lucht? De uitstoot van stikstofdioxide is namelijk enorm afgenomen sinds we de auto en het vliegtuig laten staan. Dat blijkt uit data van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). Als ik naar mijn collega’s en mijzelf kijk klopt dit zeker. Normaal is mijn werkplek grotendeels de auto. Diezelfde auto gebruik ik nu sporadisch.

Thuiswerken heeft tot gevolg dat de auto of het OV niet meer gebruikt wordt. Veel werknemers ontvangen normaal gesproken een reiskostenvergoeding. Die vergoeding is soms een vaste woon-werk vergoeding maar kan ook een vergoeding van de daadwerkelijke gereden zakelijke kilometers tijdens werktijd zijn. Tot 0,19 cent per kilometer is de reiskostenvergoeding onbelast. Er vindt daarover geen loonheffing plaats.

Er doet zich geregeld een situatie voor waarbij er tijdelijk geen kilometers voor de baas worden gemaakt. Je bent zwanger, hebt een gebroken been, bent vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van loon of neemt verlof op. Als de (zaken)reis niet meer gemaakt wordt, kan dat betekenen dat je werkgever de vergoeding niet meer uitkeert. En als daarover niets aanvullends is afgesproken mag een werkgever dit gewoon doen.

In de praktijk zie je dat in cao’s of bedrijfsregelingen is afgesproken dat de reiskosten wel worden vergoed tijdens een korte periode van bijvoorbeeld ziek zijn. Er is dan een afgebakende periode afgesproken waarin de werkgever de reiskostenvergoeding blijft voldoen. Vanwege fiscale regels kan die (vrijwillige) betaling normaal gesproken maximaal 6 weken lang voortduren.

Om de economische gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen is er kort geleden besloten dat een werkgever de reiskosten die niet worden gemaakt, voor onbepaalde tijd mag vergoeden. Op deze manier worden werkgevers fiscaal niet beperkt in het vrijwillig uitbetalen van de reiskostenvergoeding. Werknemers hebben daar uiteraard baat bij. Een reiskostenvergoeding vormt vaak een substantieel onderdeel van het loon, dat mis je snel. En bovendien, werknemers worden toch gedwongen om vanuit huis te werken ook als zij dat zelf niet willen?

Deze gedachte is te gemakkelijk. Niemand kan iets doen aan deze situatie, ook werkgevers niet. Er worden geen reiskosten gemaakt en dus is een vergoeding niet logisch. Wel is het mooi te zien dat er werkgevers zijn die ondanks dat, toch doorbetalen. Werkgevers kiezen er in deze tijd voor om de (onbelaste) vergoeding toch door te betalen, bijvoorbeeld als compensatie voor alles wat bij thuiswerken komt kijken. Het is een mooie manier om werknemers tegemoet te komen, het creëert flexibiliteit van beide kanten. Maar het moet in deze tijd wel kunnen. Een bedrijf dat bijna om valt doet er verstandig aan zich vooral druk te maken over het welbevinden van de werknemers en het vaste loon. Een bedrijf dat juist goed loopt in deze tijd, maar waarvan het personeel nu wel veel thuiswerkt kan zich op deze manier van de goede kant laten zien. Zo wordt een discussie over compensatie van koffie(melk) en stroom ook mooi voorkomen.

Meer berichten