zondag 20 september, 2020 09:52
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Afgelopen vrijdag bij Dag van de Ondernemer: Warnier Precisiemetaal en KIG Heerenveen in het zonnetje

De Koninklijke Metaalunie heeft vrijdag 15 november samen met provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren het bedrijf Warner Precisiemetaal in Joure in het zonnetje gezet. Daarna bezocht het gezelschap ook Metaalunie-lid K.I.G. Heerenveen BV in Terband.

Provincie Fryslân-gedeputeerde Sander de Rouwe en de wethouders Jos Boerland en Irona Groeneveld van de gemeente Fryske Marren brachten samen met Aukje de Vries (Tweede Kamerlid van de VVD), de bezoeken aan beide bedrijven.

Groei van de regeldruk

Bij Warnier Precisiemetaal werd het ondernemersechtpaar Hilbrand en Madeleine Pierik in het zonnetje gezet en werd inhoudelijk gesproken over zaken als de groei van de regeldruk met aandacht voor de energietoets, de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en was er aandacht voor de MKB-toets.

Think Small First-beginsel

Al jarenlang pleit Koninklijke Metaalunie vurig voor het Think Small First-beginsel. Dit betekent dat de Nederlandse overheid bij het opstellen en aanpassen van regelgeving het kleinbedrijf (bedrijven met minder dan 50 werknemers) als uitgangspunt moet nemen. Tenslotte werd stilgestaan bij de positieve ervaringen van Warnier met het vroegere F-TOP (Nu Servicepunt Techniek Noord) en het belang van een sterke agrarische sector voor de techniek. Het bedrijfsbezoek aan Warnier werd afgesloten met een rondleiding waarna het gezelschap een tweede bezoek bracht aan Metaalunie-lid K.I.G. Heerenveen BV in Terband.

In de verschillende Metaalunie districten en provincies vonden afgelopen vrijdag diverse activiteiten plaats die ondernemers uit het MKB-metaal op de voorgrond zetten en lieten zien tot welke bijzondere prestaties zij, en uiteraard hun bedrijven en medewerkers, in staat zijn. Te gast bij deze normale maar toch bijzondere bedrijven waren onder andere gedeputeerden, Tweede Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Omzet van dertig miljard euro

Kijk op www.dagvandeondernemer.nl voor een overzicht van alle acitiviteiten. Koninklijke Metaalunie is met ruim 14.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De leden hebben samen een omzet van meer dan 30 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 170.000 mensen. 

Meer berichten