zaterdag 30 mei, 2020 11:07
Logo rondomvandaag.nl/heerenveen

Samen de handen ineen tegen eenzaamheid

HEERENVEEN - Van 1 tot en met 8 oktober is de Week van de Eenzaamheid. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Ongeveer de helft van Nederland geeft aan zich eenzaam te voelen. Om deze 'trend' te doorbreken, heeft donderdag 26 september een startbijeenkomst plaatsgevonden in de Raadszaal van de Gemeente Heerenveen. Onder de noemer 'Atelier Sociaal Domein: eenzaamheid' hebben bijna 80 (direct) betrokkenen kennisgemaakt met het thema eenzaamheid, om vanuit daar gezamenlijk na te denken over het terugdringen en tegengaan van eenzaamheid.

Tijd om in actie te komen

Eenzaamheid komt vaker voor dan we denken. Eenzaamheid kan iedereen treffen, maar komt met name voor bij ouderen (75+). Naar schatting zijn er in de gemeente Heerenveen ongeveer 4500 eenzame ouderen boven de 65 jaar. En deze groep blijft groeien de komende jaren. Daarnaast is eenzaamheid ook een groeiend probleem onder jongeren en kwetsbare groepen. Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven: het kan leiden tot afname van welzijn en welbevinden, ernstige lichamelijke en psychische problemen en een minder zinvol gevoel van leven. Het is dus tijd om in actie te komen.

Belang van samenwerken

Om de 'trend' van eenzaamheid te doorbreken is het van belang om samen te werken. Alleen dan kan er een beweging in stand gebracht worden. Deze samenwerking wordt gezocht bij zorg- en welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen uit de gemeente Heerenveen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Atelier Sociaal Domein van NHL Stenden Hogeschool en Caleidoscoop. Het Atelier Sociaal Domein is een leeromgeving waarin verschillende disciplines vanuit het onderwijs, opdrachtgevers en direct betrokkenen samenwerken aan opdrachten. Dit moet resulteren in een lokaal actieplan. De opdracht omtrent eenzaamheid vloeit voort uit het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 dat is samengesteld door het college van Heerenveen, waarin beschreven is dat ze problematische eenzaamheid wil verminderen.

Denktank

Tijdens de startbijeenkomst hebben de aanwezigen met elkaar gesproken over een andere kijk op eenzaamheid, preventief welzijnswerk en het creëren van zingeving. 28 aanwezigen hebben zich naar aanleiding hiervan opgegeven voor de denktank om binnen het Atelier Sociaal Domein mee te werken aan het lokaal actieplan over eenzaamheid.

Meer berichten
 
CustomHtml_3