Een voor Eenzaamheid bestrijdt eenzaamheid in Nederland, niet alleen tijdens Kerst, maar iedere dag van het jaar. | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Goeree Overflakkee
donderdag 28 januari, 2021 15:05
Logo rondomvandaag.nl/goereeoverflakkee
Foto: MInisterie van VWS

Een voor Eenzaamheid bestrijdt eenzaamheid in Nederland, niet alleen tijdens Kerst, maar iedere dag van het jaar.

  Zorg & Welzijn

We horen het de laatste tijd nogal eens voorbij komen: meer mensen in onze samenleving ervaren een gevoel van eenzaamheid. Zeker in dit jaar met een coronacrisis lijkt dat probleem snel groter te kunnen worden. En met Kerst voor de deur is het nog eens een extra beladen onderwerp.


Onze samenleving staat aan de vooravond van een grote verandering. Nu nog zijn 1,3 miljoen Nederlanders ouder dan 75 jaar. In 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Met de meesten van die ouderen gaat het fysiek gelukkig goed, maar meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 700.000 ouderen. En dat is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling. Als er niets aan gedaan wordt, zijn er in 2030 meer dan 1 miljoen ouderen die zich eenzaam voelen!

Eenzaamheid bestrijden

De overheid heeft daarom het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid in het leven geroepen. Hiermee moet de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbroken worden. Dat kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen. Dit gebeurt door allerlei samenwerkingen. In eerste instantie binnen de landelijke Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, daarnaast in diverse lokale gemeentes en coalities.

Wat is eenzaamheid precies?

Op de website van Een tegen Eenzaamheid wordt het begrip eenzaamheid uitgebreid toegelicht. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Professor Jenny de Jong-Gierveld heeft er een definitie voor gemaakt. “Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen.”

Voor iedereen anders

Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Je ziet niet aan mensen of ze zich eenzaam voelen. Ze praten er niet snel over, want het kan voelen alsof het jouw fout is als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid.

Wat kun je doen?

Een voor Eenzaamheid denkt graag mee hoe je mensen kunt helpen als ze eenzaam zijn. Er zijn vaak duidelijk aanwijsbare momenten waarop een mens zich eenzaam kan gaan voelen. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een partner, een verhuizing of stoppen met werken. Ook de feestdagen zijn van dat soort momenten. Wie iets wil doen, hoeft helemaal niet te ingewikkeld te denken. Ken je een familielid, vriend of buurtgenoot die op zo’n moeilijk punt beland is? Spreek diegene aan en vraag hoe het ermee gaat op deze dag – zonder over eenzaamheid te beginnen. Dat is een moeilijk onderwerp om over te praten. Nodig iemand uit voor een kopje koffie of ga zelf op bezoek. Doe samen een klusje in huis en maak daarbij een praatje. En heel belangrijk: luister.

Bedenk een activiteit

Wat heel goed kan werken is een activiteit bedenken voor langere tijd. Wat zou je buur of je familielid leuk vinden om (weer) te gaan doen, samen met anderen? Misschien heb je zelf wel een tip. De een houdt van tuinieren, de ander van biljarten. Bekijk samen wat er in de buurt allemaal gedaan en georganiseerd wordt. Maak een rondje, pak foldertjes mee of zoek online. Hebben jullie een geschikte activiteit gevonden? Misschien kun je de eerste keer meegaan, dat is wel zo gezellig. Meer weten? Kijk op www.eenvooreenzaamheid.nl

Meer berichten