donderdag 26 november, 2020 12:43
Logo rondomvandaag.nl/goereeoverflakkee

Nieuws van kinderopvang Het Kinderpaleis - Meer uren peuteropvang en cursussen babyspecialist afgerond

  Zorg & Welzijn

Oude-Tonge – Bij de verschillende locaties van Het Kinderpaleis kunnen ouders terecht voor kinderopvang. Van dagopvang tot buitenschoolse opvang en peuteropvang. Voor die laatste vorm van opvang is het aantal uren uitgebreid. Daarnaast hebben de medewerkers een cursus tot babyspecialist afgerond.


Ria Jongejan van Het Kinderpaleis vertelt: “Peuteropvang is voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar ook voor gezinnen waarvan maar 1 ouder werkt. De gemeente subsidieert dat andere deel aan ons, zodat die ouders ook gebruik kunnen maken van de peuteropvang. Voor de kinderen met een taalachterstand bieden wij VVE. Dat aantal uren is nu uitgebreid van 8 naar 16 uur per week.” De kinderen kunnen dus meer uren naar de opvang komen. “Dat is erg fijn, want ze krijgen daardoor meer taalondersteuning, wat weer goed is voor hun ontwikkeling.” 

Training babyspecialist

Alle medewerkers van Het Kinderpaleis die met baby’s werken, hebben recent allemaal een training gevolgd tot babyspecialist. Het is een wettelijke verplichting waar de opvang over een paar jaar aan moet voldoen. Dat was eerst in 2023, maar dit is uitgesteld vanwege corona. Een belangrijk uitgangspunt van de training is dat medewerkers een vertrouwensband met een baby opbouwen. Ze krijgen inzicht in hoe ze zich in de emotie van een baby kunnen verplaatsen en met hun eigen emotie kunnen omgaan. 

Bewustwording 

Ria ziet deze training niet als zomaar een regeltje dat opgelegd wordt. “Ik zie er zeker de meerwaarde van in. Het draagt bij aan een stukje bewustwording. Ben je bewust met de baby bezig tijdens bijvoorbeeld het verschonen door contact te zoeken en tegen de baby te praten?” Volgens pedagogisch specialisten is het van onschatbare waarde als medewerkers in de opvang de non-verbale signalen van baby’s kunnen oppikken en daar goed op te reageren. De invoering van de wettelijke vereiste voor deze training duurt nog even, maar wij zijn er in ieder geval al helemaal klaar voor.”

Kijk ook op www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl

Meer berichten