zaterdag 30 mei, 2020 19:15
Logo rondomvandaag.nl/goereeoverflakkee
Foto: Jan Borst

Zorgen over bestrijdingsmiddelen eikenprocessierups

  Natuur

Biologische bestrijdingsmiddelen blijken sterk in opmars bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Ruim de helft van de 355 gemeenten in Nederland gebruikt bacteriepreparaten of aaltjes. Dat is niet zo positief als het lijkt: deze middelen doden niet alleen eikenprocessierupsen, maar ook de rupsen van ruim 100 soorten onschadelijke nachtvlinders.

De Vlinderstichting roept gemeenten op om per direct deze bestrijding te minimaliseren en te beperken tot plekken met ernstige overlast binnen de bebouwde kom. De stichting heeft uitgezocht welke bestrijdingsmethoden gemeenten inzetten tegen de eikenprocessierups. Daarbij is gebruik gemaakt van de informatie die gemeenten zelf vermelden op hun website of in nieuwsberichten in regionale of lokale media. Daaruit ontstaat een gemêleerd beeld: 64% van de 306 gemeenten waarvan informatie was te vinden spuit preventief met bacteriepreparaten en/of aaltjes, soms gericht op locaties met hoog risico maar soms massaal op het gehele eikenbestand in de gemeente.

Bestrijding

Opvallend genoeg gebruiken 133 gemeenten zowel de schadelijke preventieve bestrijding met aaltjes of bacteriepreparaten als natuurvriendelijke maatregelen. Bestrijding met aaltjes of bacteriepreparaten wordt door veel gemeenten omschreven als onschuldige bestrijdingsmethoden voor mens en dier. Dit is niet het geval. De bacteriepreparaten kunnen huidirritatie veroorzaken bij mensen en mogelijk ook huisdieren. Zowel de bacteriepreparaten als de aaltjes werken niet specifiek op de eikenprocessierups: ze treffen alle rupsen die in de eiken leven. In de maanden april en mei zijn landelijk ruim 100 soorten nachtvlinders in het rupsenstadium aanwezig in eiken. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van bacteriepreparaten en aaltjes op deze soorten ontbreekt nagenoeg.

Zorgen

De Vlinderstichting maakt zich grote zorgen over de potentiële nevenschade van de preventieve bestrijding met bacteriepreparaten en aaltjes en roept gemeenten daarom op deze bestrijdingsmethoden te minimaliseren en te beperken tot plekken met ernstige overlast binnen de bebouwde kom. De Vlinderstichting is voorstander van een natuurlijke manier om de overlast van de eikenprocessierups te beperken. Op plekken zoals schoolpleinen is het wegzuigen van nesten een optie. Eventueel kan er in het vroege voorjaar met aaltjes worden gespoten, in het vroege voorjaar zullen er minder rupsen aanwezig zijn en daardoor blijft schade beperkt.

Meer berichten