vrijdag 23 oktober, 2020 23:42
Logo rondomvandaag.nl/goereeoverflakkee
v.l.n.r. Leesconsulente Irene Naaktgeboren, directrice Petra ’t Hoen en Wethouder Berend Jan Bruggeman zitten al met hun neus in de boeken.
v.l.n.r. Leesconsulente Irene Naaktgeboren, directrice Petra ’t Hoen en Wethouder Berend Jan Bruggeman zitten al met hun neus in de boeken.

Wethouder Berend Jan Bruggeman opent de Bibliotheek op School in OBS Roxenisse

Melissant - Op donderdag 1 oktober opende wethouder Berend Jan Bruggeman op feestelijke wijze de Bibliotheek op School in OBS de Roxenisse. Terwijl de kinderen stilletjes naar de hal kwamen, zaten de wethouder, directrice Petra ’t Hoen en leesconsulente Irene Naaktgeboren al lekker met hun neus in de boeken. Nadat de wethouder kort had voorgelezen uit zijn favoriete jeugdboek - De geheimzinnige code van Coen Hartman - legde hij het belang van lezen aan de kinderen uit. Na het formele doorknippen van het lint en de onthulling van de verzameling boeken door één leerling uit elke klas, was de Bibliotheek op School officieel geopend. 


Leesbevordering en leesplezier met de Bibliotheek op school

Landelijke cijfers laten zien dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden. En dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar! De cijfers voor Goeree-Overflakkee lopen gelijk met de landelijke cijfers. Het maakt dus een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen.

De gemeente en de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta voert daarom actief beleid voor de doelgroep kinderen van 0-12 jaar oud, waarbij het (jonge) kind centraal staat. De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid voor kinderen.

Vorig jaar zijn er op Goeree-Overflakkee al 8 Bibliotheken op school gestart. Dit jaar staan de Roxenisse en Eben Haëzer op de planning. Een Bibliotheek op School betekent niet dat er ‘alleen’ een kast met boeken op school komt te staan. Het gaat om een intensieve samenwerking tussen de bieb en de school waarbij een leesconsulente, of biebjuf voor de kinderen, regelmatig aanwezig is om lessen en boekpromoties te geven. Op school zijn er Biebbaasjes; een aantal leerlingen die de verantwoordelijkheid krijgen om boeken in te nemen en uit te lenen. Alle leerlingen krijgen een eigen bibliotheekpas voor de schoolbieb. Daar mogen boeken geleend worden voor in de klas, maar mogen ook mee naar huis. Zo kan er altijd gelezen worden door de leerlingen.

Meer berichten