zondag 25 oktober, 2020 04:15
Logo rondomvandaag.nl/goereeoverflakkee

Springertduinen mogen groeien

De Springertduinen op de kop van Goeree-Overflakkee, ten westen van Ouddorp, kunnen groeien. Door drie zandpoorten in de eerste duinenrij te maken, krijgt de wind de kans om zand het duingebied in te blazen. Het zand waait vanaf het strand door de eerste duinenrij het gebied in. Zo worden de duinen op natuurlijke wijze breder en hoger, en groeien mee met de langzaam stijgende zeespiegel. De huidige veiligheid tegen overstromingen wordt zo ook in de toekomst op peil gehouden.


De Springertduinen op de kop van Goeree-Overflakkee, ten westen van Ouddorp, kunnen groeien. Door drie zandpoorten in de eerste duinenrij te maken, krijgt de wind de kans om zand het duingebied in te blazen. Het zand waait vanaf het strand door de eerste duinenrij het gebied in. Zo worden de duinen op natuurlijke wijze breder en hoger, en groeien mee met de langzaam stijgende zeespiegel. De huidige veiligheid tegen overstromingen wordt zo ook in de toekomst op peil gehouden.

De aanvoer van een kleine hoeveelheid vers, kalkrijk zand is ook belangrijk voor het in stand houden en ontwikkelen van de bijzondere duinnatuur. Bramen, duindoornstruiken en brandnetels zullen plaatsmaken voor zogeheten ‘Grijs duin’, met een gevarieerde, lage vegetatie en meer plant- en diersoorten. Kenmerkende dieren en planten voor dit type landschap zijn de kleine parelmoervlinder, de grote tijm en het duinviooltje. Waterschap Hollandse Delta nauw samen met Natuurmonumenten, die het gebied beheert.

Meer berichten