zondag 27 september, 2020 04:46
Logo rondomvandaag.nl/goereeoverflakkee
Foto:

Geef nu uw mening over afvalscheiding!

Middelharnis - Goeree-Overflakkee en afvalinzamelaar RAD willen graag de mening van inwoners weten over afvalinzameling en afval scheiden. Sinds het Goed Scheiden Loont systeem in de Hoeksche Waard is ingevoerd, zijn inwoners daar actief afval gaan scheiden. Het systeem is een succes gebleken. Door middel van een enquête wordt nu de inwoners van Goeree-Overflakkee naar hun mening gevraagd.

Goed Scheiden Loont wordt in 2021 ook in Goeree Overflakkee geïntroduceerd. Het scheiden van afval is belangrijk: het is beter voor het milieu en goedkoper. Ons afval bestaat voor het merendeel uit recyclebare grondstoffen en daar kunnen we nog veel meer uithalen. De RAD is zeer tevreden met het succes van Goed Scheiden Loont in de Hoeksche Waard, maar is ook benieuwd naar de mening van de bewoners over de gescheiden inzameling van het huishoudelijk afval. Men wil graag weten hoe tevreden de inwoners van beide gemeenten zijn over de huidige situatie en welke mogelijkheden zij zien om de afvalscheiding en de service verder te verbeteren.

Enquête

In de week van 14 september 2020 wordt door het onafhankelijk onderzoeksbureau Integron een uitnodiging met daarin de inlogcodes van de online enquête verzonden naar ruim 1.500 huishoudens per gemeente. In deze enquête wordt onder andere gevraagd naar de mening over de afvalinzameling, afval scheiden en voor de Hoeksche Waard naar de dienstverlening van de RAD. De RAD hoopt dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het onderzoek. De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt in het toekomstig afvalbeleid. Zodra de uitkomsten van de enquête bekend zijn, worden deze door de RAD naar buiten gebracht.

Tariefsysteem

Goed Scheiden Loont is een tariefsysteem, waarbij men betaalt voor elke keer dat er restafval aangeboden wordt. De afvalstoffenheffing bestaat daardoor uit twee delen: een basistarief en een variabel tarief. Het basistarief is voor zowel de eenpersoonshuishoudens als de meerpersoonshuishoudens gelijk en wordt aan het begin van het jaar in rekening gebracht. Het variabele tarief dat wordt doorbelast is afhankelijk van het aantal keer dat restafval aangeboden wordt. De afrekening van het variabele tarief volgt aan het begin van het daaropvolgende jaar. Voor het aanbieden van de GFT-container, PMD-zakken en oud papier worden geen kosten in rekening gebracht.

Meer berichten