donderdag 4 juni, 2020 17:20
Logo rondomvandaag.nl/goereeoverflakkee

Geen collectezak meer aan de deur, hoe help je nu?

Door de coronacrisis kunnen veel non-profit organisaties niet langs de deuren om geld op te halen, terwijl dit voor hun goede doel wel veel geld ophaalt. Deze week zou het bijvoorbeeld de collecteweek van Nationaal Fonds Kinderhulp zijn. Voor veel organisaties stopt de hulp die ze geven of het onderzoek dat ze doen niet tijdens de coronacrisis en hebben ze nog steeds uw steun nodig. RondOm zoekt uit welke goede doelen er deze weken voor u deur zouden hebben gestaan en hoe u ze kan helpen. 

ZOA

Wie zijn ze: ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ZOA in de gebieden zelf actief is, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richten ze zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richt ZOA zich op zowel noodhulp als wederopbouw.

Wat doen ze met het geld: Dankzij de collecte kan ZOA hulp bieden aan mensen die slachtoffer zijn van een natuurramp of gewapend conflict.

De collecte gaat altijd naar de plekken waar de hulp het hardst nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er een grote noodsituatie is, zoals de hongersnood in Afrika of de bevrijding van Mosul, stelt het geld van de collecte-opbrengst ZOA in staat om snel ter plaatse te zijn en meteen noodhulp te kunnen bieden.

Hoe kan ik ze nu helpen: ZOA helpt in de meest kwetsbare gebieden van de wereld. De uitbraak van corona kan daar enorme gevolgen hebben. Er is een speciaal noodfonds opgericht voor het coronavirus waar je eenmalig geld naar kan overmaken.

Meer informatie: www.zoa.nl/campagne/corona-nood hulpfonds

Hartstichting

Wie zijn ze: Er zijn in Nederland 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Per dag overlijden ruim 100 mensen hieraan en komen 1.000 mensen in het ziekenhuis terecht. Deze aantallen en het blijvende leed dat daaruit voortvloeit, zijn onacceptabel. Met zo veel mogelijk mensen slaat de Hartstichting de handen ineen om de ziekte terug te dringen en te beheersen.

Samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers werkt de Hartstichting aan oplossingen om hart-en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen. De missie: hart- en vaatziekten te verslaan!

Wat doen ze met het geld: Dankzij de jaarlijkse collecte kan de Hartstichting miljoenen euro’s investeren in veel verschillende onderzoeken. Zo steunt men wetenschappers die signaalstoffen zoeken in het bloed, die verraden dat er iets misgaat in je bloedvaten. Daarmee kunnen artsen hart- en vaatziekten steeds eerder ontdekken, en de behandeling ervan sneller starten. Zo voorkomen we dat ‘uit het niets’ een hart- of herseninfarct ontstaat, waardoor mensen plotseling overlijden, of hun leven voorgoed moeten aanpassen.

Het onderzoek levert veel verbeteringen op. Zo is bijvoorbeeld een nieuwe behandeling ontwikkeld naar beroerte, waardoor meer patiënten goed herstellen na hun beroerte. De komende jaren hebben een aantal thema’s onze topprioriteit. Bijvoorbeeld onderzoek naar hartfalen en ritmestoornissen. Bij alle onderzoeken kijken wetenschappers of er belangrijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

Hoe kan ik ze nu helpen: Op de website van de Hartstichting kan je een eenmalige gift doen. Tijdens de collecteweek hebben veel collecteurs digitaal collecte gelopen en dit was een groot succes. Het geld van deze collecte wordt gebruikt voor belangrijk onderzoek naar de impact van het coronavirus op hartpatiënten.

Doneer hier:www.hartstichting.nl/help-mee/doneren/steun-de-hartstichting
Lees hier meer informatie:
www.hartstichting.nl/nieuws/collecteweek-digitaal-succes

Fonds Gehandicaptensport

Wie zijn ze: Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Wat doen ze met het geld: Dankzij de collecte heeft Fonds Gehandicaptensport onder andere het volgende kunnen realiseren: Extra coaching en begeleiding, de aanschaf van sport- en spelmateriaal, de financiering van sportevenementen en de realisering van bouwtechnische aanpassingen aan sportaccommodaties. Ook heeft het fonds dankzij de collecte al vele innovatieve projecten kunnen opzetten.

Hoe kan ik ze nu helpen: Ook Fonds Gehandicaptensport heeft een mooie actie bedacht. Het initiatief heet Tik’n euro. Daarmee maken ze het heel makkelijk om een euro te schenken aan dit fonds en daarna dit door te tikken naar vrienden en familie. Daarnaast kan je ook een online een collectebus aanmaken.

Tik hier een euro:  www.tikeeneuro.nl

Meer berichten