zaterdag 8 augustus, 2020 04:26
Logo rondomvandaag.nl/goereeoverflakkee

Integrale bedrijvencontrole Stellendam

STELLENDAM - Samen met politie, Belastingdienst, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en DCMR Milieudienst Rijnmond heeft gemeente Goeree-Overflakkee onaangekondigd een zestal bedrijven aan de Binnenhaven en op het bedrijventerrein Korteweg in Stellendam gecontroleerd.

De integrale bedrijvencontrole op dinsdag 12 november was om zicht te krijgen op wat er zich op het terrein afspeelt en dan vooral of er sprake is van strijdigheid met geldende weten regelgeving en/of misstanden. In het algemeen bleken de gecontroleerde bedrijven hun bedrijfsvoering goed op orde te hebben. In een paar gevallen waren er wat vragen met betrekking tot het brandveilig gebruik van bedrijfsruimten en er waren wat aandachtspunten met betrekking tot milieuaspecten.

Actueel inzicht

Op de bedrijventerreinen zijn verschillende toezichthouders actief, die elk hun eigen rol hebben in de veiligheid op het bedrijventerrein. Voor alle partijen geldt dat goede contacten met ondernemers van groot belang zijn. Door dit soort controles tegelijkertijd uit te voeren, werkt de overheid efficiënt en effectief en de toezichthouders kunnen gebruikmaken van elkaars expertise. De controle van 12 november levert een actueel inzicht op en werkt ook preventief, omdat de partijen gezamenlijk het belang van het naleven van wet- en regelgeving bij de bedrijven onder de aandacht brengen. Door met de partijen tegelijk op pad te gaan is de bedoeling dat de overlast voor de ondernemers tot een minimum beperkt blijft.

De gemeente controleert op het gebied van bestemmingsplan en bouwregelgeving. De DCMR controleert op naleving van de milieuwetgeving. De Belastingdienst controleert op administratieve verplichtingen, zoals de bewaar-, informatie- en factureringsplicht. De politie let op signalen van ondermijning en eventuele strafbare feiten. Ook controleren ze het in- en uitgaande verkeer van de bedrijven.

Meer berichten