Zorg- en Logeerboerderij de Geitenmeijerij | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Drachten en omstreken
dinsdag 27 oktober, 2020 13:50
Logo rondomvandaag.nl/drachten
De Geitenmeijerij
De Geitenmeijerij

Zorg- en Logeerboerderij de Geitenmeijerij

  Zorg & Welzijn

Zoals al vele jaren biedt De Geitenmeijerij aan veel mensen een veilige plaats  voor jong en oud. Soms is de zorg van kortdurende aard, andere zorgvragers krijgen al vele jaren een plek met een zinvolle tijdsbesteding. Op de Geitenmeijerij  staat de zorg voor mens en dier centraal, daardoor ontstaat ontwikkeling en groei van de zorgvraag. Daarbij hebben we op de Geitenmeijerij steeds als doel gehad de kwaliteit van de zorg hoog te houden. 


Jeugdzorg

De vraag naar specialistische jeugdzorg blijft groeien. De logeergroepen zijn volledig bezet en de SBO biedt wekelijks opvang aan schoolkinderen. Om de interesselijst voor de logeerweekenden kort te houden, bieden we ook logeertijd aan in de schoolweken van woensdagmiddag tot vrijdagavond. Voor de thuiszittende jeugd biedt De Geitenmeijerij passende dagbesteding in samenwerking met scholen en het Steunpunt Zorg en Onderwijs. Zo kunnen deze jongeren zich ontwikkelen en de nodige vaardigheden aanleren. Indien mogelijk stromen zij terug naar onderwijs op maat.

Werk aan de winkel

Op Zorg- en Logeerboerderij De Geitenmeijerij is er veel werk te doen, veel te beleven en te leren. Elke dag moeten de dieren worden verzorgd. Er zijn geiten, koeien, kippen, kleinere dieren en paarden op De Geitenmeijerij.
Daarnaast is er elke dag werk rondom en in de winkel, de groentekraam en het Rustpunt. De moestuin vergt werk en onderhoud, zoals zaaien, planten, oogsten, bemesten en onkruid wieden. Ook het erf moet worden onderhouden. Dat gebeurt door middel van snoeien, bladblazen, grasmaaien en wieden. Dagelijks en wekelijks worden de leefruimtes schoongemaakt en is er onderhoud te plegen aan het gebouw en de erfafscheiding. De speeltoestellen en skelters moeten ook onderhouden en schoongemaakt worden.

De Geitenmeijerij werkt elke week aan het onderhoud van de Fochtelooër Kampen. Dit gebeurt in samenwerking met Dorpsbelang Fochteloo en Stichting Natuurmonumenten.

Dit werk wordt allemaal uitgevoerd met en door de zorgvragers van de dagbesteding en deelnemers voor arbeidstoeleiding. De activiteiten dragen tevens bij aan de maatschappelijke integratie van de deelnemers.

Achter de schermen

De zorgboer en -boerin en medewerkers verzetten veel werk achter de schermen met het schrijven van de begeleidingsplannen, het evalueren met zorgvragers, en met overleggen met externe partijen zoals behandelaars, casemanagers en ketenpartners. Regelmatig is er casusoverleg met het zorgteam. Met hen bespreken we hoe de juiste begeleiding kunnen inzetten en het team toegerust kan worden om passende zorg bieden aan onze zorgvragers. 

Vrijwilligers

Een zeer gewaardeerde groep zijn de vrijwilligers van De Geitenmeijerij. Zij verzorgen het vervoer van de volwassen en jongere zorgvragers. Zij ondersteunen bij activiteiten zoals een BBQ, staan op markten en helpen met het organiseren van de familiedag. Ze zijn van onschatbare waarde!        

Noordeinde 27, 8428  HL Fochteloo www.degeitenmeijerij.frl

Meer berichten