donderdag 6 augustus, 2020 17:41
Logo rondomvandaag.nl/drachten
Klaas Kuilman, directeur van Thuiszorg Het Friese Land (zittend links), en Erik Wijnhof, directeur van Zorgcentrale Noord (zittend rechts) ondertekenen het nieuw contract, Ypie Duursma-Groenewoud van Thuiszorg Het Friese Land en Maarten den Heijer van Zorgcentrale Noord kijken toe.
Klaas Kuilman, directeur van Thuiszorg Het Friese Land (zittend links), en Erik Wijnhof, directeur van Zorgcentrale Noord (zittend rechts) ondertekenen het nieuw contract, Ypie Duursma-Groenewoud van Thuiszorg Het Friese Land en Maarten den Heijer van Zorgcentrale Noord kijken toe. (Foto: Thuiszorg Het Friese Land)

Zorgcentrale Thuiszorg Het Friese Land biedt Friestalige hulp aan mensen in nood

  Zorg & Welzijn

Wie in nood is, wil zo snel mogelijk geholpen worden, het liefst in de eigen taal. Voor Friese thuiszorgcliënten met een persoonsalarm is dat mogelijk. Zij worden voortaan in het Fries te woord gestaan, dankzij een intensieve samenwerking tussen Thuiszorg Het Friese Land en Zorgcentrale Noord op het gebied van persoonsalarmering. 

Thuiszorg Het Friese Land en Zorgcentrale Noord werkten al samen, maar kozen in een nieuw contract voor een aanpak vanuit ieders eigen expertise. Zorgcentrale Noord regelt de installatie bij de cliënt thuis en zorgt voor de achterliggende techniek en administratie. De Zorgcentrale van Thuiszorg Het Friese Land doet de afhandeling van de alarmoproepen voor persoonsalarmering voor cliënten in heel Friesland. Dit doen zij in de eigen Friese moedertaal, vertelt manager Ypie Duursma-Groenewoud trots. Als Manager Diensten & Marketing bij Thuiszorg Het Friese Land stuurt zij de Zorgcentrale aan. 

Samenwerken 

“ Alle medewerkers van onze Zorgcentrale zijn Nederlands- én Friestalig. Dus is het logisch dat klanten die dat willen, juist door onze centrale in het Fries worden geholpen. Zorgcentrale Noord verwijst daarom Friese klanten van álle zorgaanbieders naar de centrale van Thuiszorg Het Friese Land. Ook andere thuiszorgorganisaties kunnen deelnemen aan de samenwerking om zo dag en nacht hulp te kunnen garanderen, passend bij de behoefte van de cliënt. Op deze manier kunnen we cliënten die zich mogelijk in een noodsituatie bevinden nog beter helpen.” 

Persoonsalarmering

Persoonsalarmering zorgt ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Heeft iemand hulp nodig, dan kunnen ze met één druk op de SOS-knop iemand alarmeren. Dat kan een familielid zijn, maar dus ook één van de professionals van de Zorgcentrale. Met het ondertekenen van een nieuw contract, bekrachtigden Thuiszorg Het Friese Land en Zorgcentrale Noord op donderdag 9 juli hun samenwerking bij persoonsalarmering. 

“Dat is overigens slechts een van de vele diensten die onze Zorgcentrale verleent”, vervolgt Ypie. 

“De Zorgcentrale van Thuiszorg Het Friese Land is alle dagen van de week 24 uur dag en nacht telefonisch bereikbaar. We zijn bereikbaar voor cliënten die gebruik maken van thuiszorg of persoonsalarmering, maar bieden in het weekend en in de nacht ook een vangnet aan mensen die onverwacht zorg nodig hebben, de zogenoemde ‘onplanbare zorg.” 

“Iemand in nood, wil je direct de zorg geven die nodig is” 

Zorg nodig in de nacht 

“Tussen elf uur ’s avonds en zeven uur in de ochtend is Thuiszorg Het Friese Land verantwoordelijk voor het leveren van onplanbare nachtzorg in Midden- en Noord-Friesland. Het is een hele uitdaging om dat te organiseren”, vertelt Ypie. “Je wilt iemand die in nood opbelt, direct de zorg geven die nodig is. Maar dat is vooral ’s nachts best lastig. Verpleegkundigen zijn op route. Door de efficiënte planning van die routes, zijn zij vaak moeilijk te bereiken. En als ze wel bereikbaar zijn, hebben ze niet direct alle informatie bij de hand. Het gaat in veel gevallen om een onbekende cliënt. De verpleegkundige kent het ziektebeeld niet, weet niet hoe ze bij de cliënt binnen komt.”

Dag en nacht bereikbaar

Als oplossing hiervoor is de Zorgcentrale ingericht: een callcenter dat altijd telefonisch bereikbaar is en ook zorg op afstand en alarmeringsdiensten levert. De centralisten verbinden door naar de juiste persoon, sturen waar nodig een gespreksverslag of verzoek per mail, of geven direct inhoudelijk antwoord en advies over alle mogelijke vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Door deze centrale kunnen kwetsbare inwoners langer veilig en zelfstandig thuis wonen en zich laten voorlichten over zorg, wonen en welzijn. 

Innovatieve oplossingen

Dankzij de meerjarige samenwerking met Zorgcentrale Noord is er ruimte voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen in de Friese zorg. Zo kan Thuiszorg Het Friese Land haar klanten nog meer vernieuwende zorg aanbieden. Ypie ziet daar mooie, innovatieve kansen. “Ik denk bijvoorbeeld aan beeldzorg, telemonitoring en andere e-healthoplossingen. De vraag naar zorg is groot en neemt steeds verder toe. Zorgverzekeraars dringen daarom aan op doelmatig werken. Dat betekent dat wij onze zorg anders moeten organiseren. Onze Zorgcentrale kan daar aan bijdragen. ”

“De vraag naar zorg neemt toe. We moet onze zorg daarom anders organiseren” 

Beeldzorg 

Cliënten die gebruik maken van thuiszorg, kunnen bijvoorbeeld in overleg met de wijkverpleegkundige aanvullend gebruik maken van beeldzorg. Via een speciale applicatie op hun tablet kunnen zij heel eenvoudig, op elk moment van de dag, contact opnemen met de zorgprofessionals op de Zorgcentrale. “Onze zorgcentralisten kunnen cliënten via dit kanaal bijvoorbeeld herinneren aan het innemen van hun medicatie, begeleiden bij het insuline spuiten of ondersteunen bij het aanhouden van een dag- en nachtritme. Het beeldbellen kan overigens ook voorkomen dat ouderen vereenzamen.” 

Medicijncontrole

Ypie noemt nog een voorbeeld. “Onze verpleegkundigen gaan regelmatig langs bij cliënten om te checken of de medicijnen zijn ingenomen. Maar daarvoor kan ook de Medido worden ingezet, een medicijndispenser. Met deze slimme medicijndoos neemt een cliënt altijd op het juiste moment de juiste medicijnen in. Zodra het tijd is om de medicijnen in te nemen, gaat er op de Medido een rood lampje branden en klinkt er een signaal. Met een druk op de knop, rollen de medicijnen vervolgens in de juiste dosering uit het apparaat. Mist de cliënt het signaal, dan krijgt de Zorgcentrale na verloop van tijd een seintje. Eén van onze centralisten belt de cliënt en zodat de medicijnen alsnog kunnen worden ingenomen. We hoeven in principe niet meer dagelijks langs bij een cliënt die de Medido gebruikt.” 

Kostbare tijd besparen

Met dergelijke innovatieve oplossingen, én de inzet van de Zorgcentrale daarbij, kan Thuiszorg Het Friese Land veel tijd besparen op de routes langs cliënten. “Daarmee besparen we kostbare tijd, die we kunnen gebruiken om andere cliënten zorg te bieden. Zo kunnen we ook in de toekomst de zorg blijven leveren die nodig is.”

Website Thuiszorg Het Friese Land
Of bel: 0900 – 8864

Meer berichten