Vijfenveertig organisaties ondertekenen Sport- en Beweegakkoord Smallingerland | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Drachten en omstreken
maandag 30 november, 2020 00:08
Logo rondomvandaag.nl/drachten
Foto: Sportbedrijf Drachten

Vijfenveertig organisaties ondertekenen Sport- en Beweegakkoord Smallingerland

  Sport

Vijfenveertig organisaties uit Smallingerland hebben vorige week donderdag het lokale Sport- en Beweegakkoord ondertekend. De afgelopen maanden hebben tientallen organisaties gezamenlijk gewerkt aan concrete plannen en doelstellingen om sport en bewegen in Smallingerland bereikbaar en aantrekkelijk te maken voor iedereen. 


Met maar liefst 45 ondertekenaars is het duidelijk dat er een breed draagvlak is om dit akkoord tot een groot succes te maken. De realisatie van het Lokale Sport- en Beweegakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 door het Rijk met vertegenwoordigers van sport, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties werd gesloten.

Vier ambities geformuleerd
Tijdens interactieve bijeenkomsten met verschillende sport- en beweegaanbieders, sociaal maatschappelijke partners en de gemeente Smallingerland zijn vier ambities voor het Lokale Sportakkoord geformuleerd. Deze vier ambities zijn: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders en positieve sportcultuur.

Fonds voor volwassenen die willen sporten
Uit deze ambities zijn actiepunten omschreven die komende jaren, tot en met 2022, uitgevoerd gaan worden. Eén van de focuspunten is een doelstelling die gekoppeld is aan inclusief sporten. Hiervoor richt het Sport- en Beweegakkoord zich op de realisatie van een volwassenfonds waaruit 18-plussers de mogelijkheid hebben om te gaan sporten als zij dat financieel niet zelf kunnen opbrengen.

Een ander richtpunt is de koppeling tussen het onderwijs en sportverenigingen in de vorm van een structureel naschools sportaanbod. Ten slotte zal de beweegwens bij 65-plussers uit de gemeente Smallingerland geïnventariseerd worden. Dit is een greep uit alle actiepunten die de Sport- en Beweegpartners de komende jaren gaan realiseren.

‘Tegearre foar in sûne mienskip’
Een belangrijke factor voor de realisatie voor een succesvol Lokaal Sportakkoord is de samenwerking tussen de verschillende partijen. Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen ontstaat een sportief, vitaal en gezond Smallingerland waar je met plezier kunt bewegen en sporten

Meer berichten