Proef van een jaar over aanpassingen centrum Gorredijk | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Drachten en omstreken
dinsdag 19 januari, 2021 19:27
Logo rondomvandaag.nl/drachten
Het kernwinkelgebied van Gorredijk.
Het kernwinkelgebied van Gorredijk. (Foto: Google Maps)

Proef van een jaar over aanpassingen centrum Gorredijk

  Politiek

Het college van burgemeester en wethouders heeft het idee uitgewerkt voor aanpassingen in het kernwinkelgebied van Gorredijk, dat in de vorm van een proef een jaar lang zal worden getest. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om ermee in te stemmen de proef uit te voeren voor de periode van 22 februari 2021 tot en met 19 februari 2022.


Op 9 december 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de verkeersinrichting van het kernwinkelgebied in Gorredijk. Met de motie verzoekt de raad het college om in gesprek te gaan met winkeliersvereniging WHI en hen te vragen met een plan te komen. Daarnaast verzoekt de raad het college om op basis van dit plan een voorstel aan de raad voor te leggen voor het tijdelijk toestaan van tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat van Gorredijk en het veranderen van de parkeervoorzieningen langs de vaart.

Onder andere instellen tweerichtingsverkeer Hoofdstraat

De proef betreft het instellen van tweerichtingsverkeer, uitgezonderd vrachtverkeer, in de Hoofdstraat tussen Schansburg en Nijewei. Ook betreft het aanpassen van de voorrangssituatie op de Gerk Numanbrug, zodat bestuurders komende vanuit de richting Schansburg voorrang hebben op bestuurders komende vanuit de richting Nijewei. Ook gaat het om aanpassen van de parkeersituatie langs de Brouwerswal, waarbij diagonaal parkeren wordt omgezet naar langsparkeren.

Kosten van 30.000 euro dekken uit Regiodeal Zuidoost

Bovendien willen burgemeester en wethouders graag de proef in zetten als quick win voor ‘Geweldig Gorredijk’ en de kosten van de proef van € 30.000,- te dekken uit de rijksbijdrage regiodeal Zuidoost-Friesland/programma Gorredijk. Ook wil het graag de parkeerduurregimes in de parkeerschijfzones in het kernwinkelgebied van Gorredijk definitief aan te passen.

Dat wil zeggen: aanpassen van de parkeerduur naar één uur voor de parkeerplaatsen in de bestaande parkeerschijfzone aan de Loaijersstrjitte en het aanpassen van de parkeerduur naar drie uur voor de parkeerplaatsen in de bestaande parkeerschijfzones aan de Markstraat en Schansburg.

Meer berichten