zondag 5 juli, 2020 14:56
Logo rondomvandaag.nl/drachten
Eerste Nederlandse bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid, Prof. dr. ir. Bettina Bock.
Eerste Nederlandse bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid, Prof. dr. ir. Bettina Bock. (Foto: Carla Kogelman)

Wetenschappelijk onderzoek naar krimp in Noord-Nederland wordt verlengd

  Politiek

De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt met vijf jaar verlengd. Bijzonder hoogleraar Bettina Bock onderzoekt ook de komende vijf jaar de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden. De drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe maken deze verlenging mogelijk. 

Het wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op de toenemende verschillen tussen regio’s, brede welvaart en levensgeluk. Daarnaast wordt gekeken naar initiatieven zoals vernieuwingen in de zorg waarmee krimpgebieden zich kunnen versterken. De bijzondere leerstoel is in 2015 ingesteld door de Stichting ter Bevordering van Ruimtelijke Wetenschappen bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Afgelopen vijf jaar succesvol
De provincie Fryslân ziet dat de bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland in de afgelopen vijf jaar een succes is geweest. Gedeputeerde Klaas Fokkinga is dan ook blij met de verlenging: "Bysûnder heechlearaar Bettina Bock hat mei har ûndersyk en har rol yn it maatskiplik debat in wichtige bydrage levere oan it agindearjen fan de problematyk oangeande befolkingsdaling en leefberens. Dat docht hja troch mei de media, beliedsmakkers en bestjoerders yn it noarden en dêr bûten yn petear te gean oer de gefolgen fan de demografyske transysje. Ik bin bliid dat de akademyske saakkundigens op dit mêd de kommende jierren beskikber bliuwt. Foar ús, en foar oaren, dy’t der ek weet fan hawwe moatte.”

Nog steeds bevolkingsdaling
Noord-Nederland heeft nog steeds te maken met de gevolgen van bevolkingsdaling en met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening. In de provincie Groningen zijn drie gebieden aangewezen als krimpregio: de regio's Oost-Groningen, Eemsdelta en Het Hogeland. De regio Noordoost-Fryslân heeft ook de status van krimpregio. In de provincies Fryslân en Drenthe zijn er daarnaast nog 'anticipeerregio's'. Dat zijn regio's waar krimp verwacht wordt. Bevolkingsdaling zorgt voor uitdagingen op het gebied van onder andere leefbaarheid, voorzieningen, werkgelegenheid en woningmarkt.

De drie noordelijke provincies werken al jaren samen om de gevolgen van bevolkingsdaling voor de leefbaarheid in kaart te brengen. Verder delen zij kennis over succesvolle aanpakken met elkaar. Dit doen de drie provincies samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN). Door de verlenging van de bijzondere leerstoel de komende vijf jaar, kan prof. dr. ir. Bettina Bock een belangrijke rol blijven vervullen in het maatschappelijk en wetenschappelijke debat. Niet alleen in de drie provincies, maar ook op nationaal en internationaal niveau.

In 2015 gestart
Prof. dr. ir. Bettina Bock (1960) zet zich sinds 2015 als eerste bijzonder hoogleraar in Nederland op het gebied van Bevolkingsdaling en Leefbaarheid met succes in voor het agenderen van de gevolgen van bevolkingsdaling op de leefbaarheid. Zij is sinds 1996 als plattelandssocioloog verbonden aan Wageningen University & Research, waar ze in 2018 werd benoemd tot persoonlijk hoogleraar inclusieve plattelandsontwikkeling. Haar onderzoek richt zich op de invloed van verstedelijking op plattelandsontwikkeling, waarbij gemarginaliseerde regio’s en groepen centraal staan. Belangrijke thema’s in haar onderzoek zijn burgerparticipatie, ondernemerschap, bestuur en sociale en ruimtelijke ongelijkheid.

Meer berichten