zondag 5 april, 2020 20:26
Logo rondomvandaag.nl/drachten

De gemeenteraad van Opsterland gaat experimenteren met het raadsplein

  Politiek

Een plek waar inwoners en organisaties op informele manier onderwerpen kunnen voorleggen aan de raadsleden. Het raadsplein "Wolkom y'e lobby" vindt in principe iedere maand plaats voorafgaand aan de oriënterende raadsbijeenkomst in de hal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Het vindt plaats van 19.30 tot uiterlijk iets voor 20.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich op de dag zelf voor 12.00 uur aanmelden. Als er geen onderwerpen zijn aangemeld voor het raadsplein start de oriënterende raadsbijeenkomst om 19.30 uur. Het eerste raadsplein is a.s. maandag 24 februari 2020.

Andere mogelijkheden om met de raadsleden van Opsterland in contact te komen zijn te vinden op de raadswebsite (www.opsterland.nl/gemeenteraad) en in de gemeentegids.

Meer berichten