Subsidie voor veilige stageplekken | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Drachten en omstreken
zondag 20 september, 2020 12:38
Logo rondomvandaag.nl/drachten
Provincie zet zich in voor stagiairs
Provincie zet zich in voor stagiairs

Subsidie voor veilige stageplekken

  Educatie

Bedrijven en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor opleidingskosten van medewerkers en voor het begeleiden van een stagiair. Per 1 september gaan deze twee maatregelen uit het Lok op 1: no en moarn pakket van start, van de Provincie Fryslân.

Provincie zet zich in voor stagiairs

De regelingen zijn bedoeld om bedrijven en andere organisaties in deze zware economische tijden te stimuleren om te investeren in hun medewerkers. Daarnaast wil de provincie met de tegemoetkoming voor stagebegeleiding de drempel verlagen om een stagiair aan te nemen. Voor beide subsidieregelingen is 300.000 euro beschikbaar.

Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie: “In deze tijd willen we ondernemers en organisaties bijstaan waar we kunnen. Juist nu is geluk, de brede welvaart, belangrijker dan ooit. Met onze maatregelen willen we bedrijven steunen en investeren we gelijktijdig in ons onderwijs.”

Stimuleren een veilige stageplek aan te bieden

Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stage te vinden of moesten hun stage noodgedwongen stopzetten. Potentiële stagegevers hadden door de crisis andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden.

Met de subsidieregeling stageplaatsen wil provincie Fryslân ondernemingen en organisaties stimuleren om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO.

Regeling

Alle Friese stagegevende ondernemingen en organisaties kunnen een vergoeding aanvragen (m.u.v. overheden). De stagiair hoeft niet persé een student te zijn die bij een Friese onderwijsinstelling staat ingeschreven. Voor een stage die tussen de 280 en 400 uur duurt, kan de stagegever € 1.000 euro aanvragen. Voor een stage die meer dan 400 uur duurt is het bedrag € 1.500 euro.

Subsidieregeling arbeidsmarktscholing

De subsidieregeling arbeidsmarktscholing stimuleert bedrijven en organisaties om te investeren in scholing van werkgever en werknemers. Hiermee wil provincie Fryslân de Friese arbeidsmarkt versterken en inzetten op een stijgende leercurve bij werkgever en werknemers.

De regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70 procent van de totale kosten met een maximum subsidiebijdrage van € 4.000 euro. Organisaties die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven kunnen de regeling aanvragen, dit zijn zowel mkb-ondernemingen als andere organisaties.

De regelingen zijn vanaf 1 september 2020 aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Bij beide regelingen is 300.000 euro subsidie beschikbaar en geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Meer berichten