'Heropening' beeld Fedde Schurer opnieuw: yn it Frysk | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Drachten en omstreken
vrijdag 22 januari, 2021 03:12
Logo rondomvandaag.nl/drachten

'Heropening' beeld Fedde Schurer opnieuw: yn it Frysk

Dat de herplaatsing van het beeld van Fedde Schurer, de Friese journalist en vredesactivist en opduwer van de Friese taal die mede door Kneppelfreed van het Fries de tweede Rijkstaal van Nederland wist te maken, afgelopen weekend volledig in het Nederlands plaatsvond, heeft veel mensen dwars gezeten.


Oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Hylke Speerstra boycotte daarom het festijn. Op zaterdag 15 augustus wordt de herplaatsing van het beeld opnieuw gevierd, maar dan in 'It Frysk' door de Jongfryske Mienskip.

De Jongfryske Mienskip is fan betinken dat in persoan lykas Fedde Schurer de oandacht en eare fertsjinnet dy't him takomt. Wy kinne wol stelle dat mei troch ferstjinste fan Fedde Schurer it Frysk op dit stuit noch in libjende en progressive taal is, dêrmei is Fedde rûnom ús hinne.Op 15 augustus wurdt dêrom stilstean by syn fertsjinsten. Wês wolkom!

Van 10.30 uur tot 11.30 uur vindt de heropening of manifestatie plaats aan de Kerkstraat in Heerenveen, met Friestalige sprekers zoals Peter Boomsma, Willem Schoorstra, Sander Hoekstra, AJ Soepboer en Betty van der Ven. De presentatie is in handen van Chris van Hes en Sijbe Knol.

Meer berichten