zaterdag 30 mei, 2020 21:08
Logo rondomvandaag.nl/drachten
Foto: Unsplash

Corona update van GGD Fryslân (14 mei )

Elke dag deelt RondOm informatie van de GGD met betrekking tot het Coronavirus op hun site. Dit zijn de updates van 14 mei 2020. 

De GGD in Fryslân meldt het volgende over het corona virus

- Ziekenhuisopnamen -1, Totaal: 29 (per 11 mei geupdate)
- Positief geteste personen +3, Totaal: 596 (per 14 mei geupdate)
- Overleden personen +0, Totaal: 63 (per 14 mei geupdate)
- Positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen + 7, Totaal: 145 (per 8 mei geupdate)

De met corona positief geteste bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) Sneek zijn woensdag 13 mei 2020 aan het begin van de avond met hun gezinsleden en huisgenoten naar de corona-quarantainelocatie in Zoutkamp verhuisd. Daar gaan zij de komende periode in quarantaine.

Aparte groepen

De betreffende bewoners van azc Sneek en hun gezinsleden en huisgenoten (in totaal ongeveer 60 personen) zijn in vier bussen en een taxi van Sneek naar Zoutkamp vervoerd. Een gezin in wier geledingen als één van de eerste positief is getest op het coronavirus, is in azc Sneek achtergebleven, om daar de isolatieperiode te volmaken die voor hen bijna afgelopen is. De vrijheidsbeperking die hiermee gepaard gaat is geen gemakkelijke opgave. Maar men is opgelucht dat nu duidelijk is waar men aan toe is. In de corona-quarantainelocatie in Zoutkamp is het mogelijk om personen die niet positief getest zijn op het virus, die geen deel uitmaken van een gezin met een positief getest persoon, gescheiden te huisvesten – iets wat in het azc in Sneek niet lukte.

Noodopvang bewoners azc Sneek

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp is na het vertrek, gisteren, van de vluchtelingen die daar in de noodonderdaklocatie verbleven, geschikt gemaakt voor de opvang van de bewoners van het azc Sneek. Deze asielzoekers mogen hun woonruimte in de quarantaine-/isolatieperiode niet verlaten. Ze worden bij die ruimte voorzien van maaltijden en drinken, en alles wat voor de eerste levensbehoeften nodig is. Op de locatie is medische zorg beschikbaar. Tot nu toe hebben de positief geteste bewoners van azc Sneek milde tot geen gezondheidsklachten.

Tot en met 25 mei

Tot uiterlijk 25 mei 2020 kan het COA gebruik maken van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne. Hierna wordt het voor de azc-bewoners gebruikte deel van de kazerne weer teruggeven aan het ministerie van Defensie. De mensen van wie de quarantaine/isolatie kan worden opgeheven, kunnen terugkeren naar azc Sneek. Voor de mensen die 25 mei niet uit quarantaine/isolatie kunnen, wordt een passende plek gezocht. Of dat azc Sneek is of elders wordt dan nader bekeken.

Azc Sneek

De overige bewoners van azc Sneek zijn blij dat de rust nu kan terugkeren op de locatie. Voor hen gelden weer dezelfde regels als voor iedereen in Nederland: anderhalve meter afstand houden, handhygiëne enzovoorts. De azc-bewoners zijn zich door de afgelopen corona-uitbraak extra bewust dat het belangrijk is deze regels na te leven.

Meer berichten