woensdag 8 april, 2020 17:43
Logo rondomvandaag.nl/drachten
Foto:

Update voor zzp’ers Smallingerland corona

De gevolgen van de coronacrisis hebben een enorme economische impact. Vandaar dat gemeente Smallingerland hun ondernemers met betalingsproblemen tegemoet wil komen door uitstel van betaling te verlenen op de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit uitstel verlenen zij tot 1 juli 2020.

Aanvraagprocedure voor Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De rijksoverheid heeft een pakket met noodmaatregelen aangekondigd in verband met de coronacrisis. Een deel hiervan is een bijstandsregeling bedoeld voor MKB en ZZP’ers. Dit wil zeggen dat de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, oftewel Tozo. De gemeentes gaan deze regeling uitvoeren. De regeling zelf is er nog niet. Dit komt omdat de procedures verbonden met de maatregel nog in gang zijn. 

Het is mogelijk nu al een voorschot aan te vragen. Dat kan via het aanvraagformulier op https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl.
De Tozo wordt voor ondernemers in Smallingerland uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Welke hulp biedt de regeling?
De tijdelijke regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen. Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk, namelijk inkomstenondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

  • ? Inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum voor maximaal drie maanden. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is geen vermogens- en partnertoets. Hiervoor kan een voorschot aangevraagd worden.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Beide vraagt u aan via BZF. De gemeente doet wel zelf de beoordeling van de aanvragen voor leningen.

Voor wie geldt deze regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor de zelfstandig ondernemers die in de knel komen in verband met de coronacrisis. Voor hen is door het kabinet financiële ondersteuing beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden op het moment dat zij zich in die situatie te melden. Zo wordt onbedoeld gebruik van publieke middelen voorkomen. Ook om onnodige druk op de uitvoering te voorkomen.

Specifieker gelden de volgende eisen:

  • ? gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
  • ? woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
  • ? Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • ? het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
  • ? voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • ? is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?
De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen. De datum waarop u aanvraagt maakt niet uit. U hoeft dus niet gelijk de eerste dag aan te vragen. Door de aanvragen te spreiden blijft het bovendien voor de gemeente uitvoerbaar.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?
Vooralsnog kunt u ervan uit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Moet ik na een voorschot de regeling opnieuw aanvragen?
Nee, als u een voorschot krijgt, beoordeeld BZF automatisch het recht op de regeling. U hoeft dan niet een nieuwe aanvraag te doen als de regeling bekend is.

Dit vermeldt de gemeente Smallingerland op hun website.

https://www.smallingerland.nl/Nieuwsarchief/Informatie_voor_ondernemers_vanwege_corona

Meer berichten