woensdag 5 augustus, 2020 23:47
Logo rondomvandaag.nl/drachten

Betere samenwerking door het gebruik van één digitaal verloskundig dossier

DRACHTEN - In een tijd waarin samenwerking tussen zorgorganisaties centraal staat, hebben de Drachtster verloskundigenpraktijken Wolkom, de Geboortegolf en ziekenhuis Nij Smellinghe de handen ineen geslagen en een unieke stap gezet in Noord-Nederland.

Sinds november 2019 werken de drie zorgorganisaties met hetzelfde digitale verloskundig dossier. Dit ketendossier, een persoonlijk digitaal dossier, stelt de zwangere vrouw centraal en de gegevens zijn voor alle betrokken zorgprofessionals op elk moment beschikbaar. Dit draagt bij aan de veiligheid, kwaliteit, efficiëntie en transparantie van de geboortezorg. Een belangrijke ontwikkeling, omdat zwangere vrouwen regelmatig over en weer worden verwezen. Zo ontvangt zij de juiste zorg op de juiste plek.

In het ketendossier staat de zwangere vrouw centraal en worden alle stappen binnen de zwangerschap in chronologische volgorde gevolgd, van intake tot en met de bevalling en de nacontrole. De verloskundige verwees onlangs een zwangere vrouw bij 38 weken door naar Nij Smellinghe in verband met hoofdpijnklachten en een te hoge bloeddruk. Dankzij het ketendossier was de gynaecoloog al op de hoogte van haar gezondheidssituatie en hoefde de vrouw hierover niet opnieuw te vertellen. Tijdens het spreekuur was er alle tijd voor aanvullend onderzoek en het bespreken van het behandelplan.

Met het verloskundig ketendossier werken de organisaties aan de landelijke aanbeveling vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met een ketendossier behoort het mailen en faxen van verslaglegging en vervolgens overtypen in het eigen elektronisch patiëntendossier tot het verleden. Eenmaal geregistreerde gegevens zijn gedurende de zwangerschap door de betrokkenen te raadplegen en her te gebruiken en bij (acute) overdrachtsmomenten is alle informatie te allen tijde beschikbaar. Dit voorkomt fouten.

Samenwerken vanuit één systeem
Wolkom, de Geboortegolf en Nij Smellinghe zijn de eerste zorgorganisaties in Noord-Nederland die samenwerken binnen het digitale dossier HiX-Obstetrie van ChipSoft. "Daarmee is volledige integratie van gegevens en een eenvoudige overdracht mogelijk geworden. Daarnaast is de administratie efficiënter geworden", aldus gynaecoloog Pieter van den Hurk.

Het delen van de medische gegevens rondom de zwangerschap en bevalling gebeurt alleen na toestemming van de zwangere en verloopt op veilige wijze. De privacy van moeder en kind is gewaarborgd. Zorgverleners kunnen veilig inloggen via PC, laptop of tablet. Hierdoor kunnen verloskundigen het dossier ook bij de zwangere vrouw thuis gebruiken en een nieuwe afspraak inplannen bij de praktijk.

Alle aandacht voor moeder en kind
Regelmatig worden zwangere vrouwen over en weer verwezen. De verloskundige verwijst naar het ziekenhuis en wanneer mogelijk verwijst de gynaecoloog tijdens de zwangerschap terug naar de verloskundige. Gerda Venema, eerstelijns verloskundige: "Een zwangere wordt bijvoorbeeld door mij naar het ziekenhuis verwezen als ze tijdens de zwangerschap bloedverlies heeft, een hoge bloeddruk ontwikkelt of omdat ze tijdens de bevalling een ruggenprik wenst of een keizersnede moet ondergaan. Nu hoeft in het ziekenhuis in de actie rondom de bevalling geen nieuw dossier te worden aangemaakt. We kunnen het gezamenlijke dossier raadplegen en alle aandacht richten op moeder en kind."

De kracht van één digitaal verloskundig dossier komt ook naar voren na de geboorte. Als een kind na een poliklinische bevalling wordt opgenomen op de Kinderafdeling, dan heeft ook de kinderarts direct alle belangrijke gegevens bij de hand. Bij ontslag uit het ziekenhuis heeft de verloskundige alle informatie vanuit het ziekenhuis meteen beschikbaar om de zorg thuis verder goed voort te zetten."

Inzage in eigen dossier
De zwangere vrouw heeft zelf ook toegang tot haar dossier. Dit gaat via het online patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe. Daar zijn ook opgeslagen echobeelden en digitale voorlichtingsfolders terug te vinden. Binnenkort is het mogelijk voor de zwangere om thuis al vragenlijsten in te vullen.

Geboortezorg van hoge kwaliteit
De samenwerking gaat zich op de langere termijn verder uitbreiden. "Met de drie organisaties bekijken we hoe we onze samenwerking kunnen intensiveren. De wens bestaat dat meer verloskundigenpraktijken rondom Nij Smellinghe zich aansluiten bij het ketendossier."

Meer berichten