zondag 12 juli, 2020 15:44
Logo rondomvandaag.nl/drachten

Titel European City of Sport vliegwiel voor sport, bewegen en gezondheid

DRACHTEN - Titel European City of Sport 2020 vliegwiel voor sport, bewegen en gezondheid
Smallingerland draagt het komende jaar de titel European City of Sport. Een groot compliment voor iedereen in Smallingerland die zich bezig houdt met sport, bewegen en gezondheid. Hierin is Sportbedrijf Drachten de aanjager van diverse samenwerkingen en evenementen in heel Smallingerland.

Deze erkenning gaat uit van de verbindende waarde van sport in het algemeen, de bijdrage die sport levert aan de kwaliteit van leven, aan het psychisch welbevinden een aan de sociale inclusie in het bijzonder. Een erkenning waar wij als gemeente én inwoners trots op mogen zijn! Deze titel verkregen wij na een bezoek aan Smallingerland van ACES Europe, de sport-uitvoeringsorganisatie van de Europese Unie. Ieder jaar wordt een sporthoofdstad, sportsteden en sportregio's gekozen. Smallingerland is hierbij één van de 17 cities of sport in 2020.

Tegearre foar in s?ne mienskip!

Een jaar lang zal daarom sport, bewegen én gezondheid extra in de schijnwerpers staan en zal als vliegwiel ingezet worden voor onze gemeenschap. Het college is blij dat Sportbedrijf Drachten met veel energie, vanuit de bestaande afspraken, deze kar gaat trekken. Zij gaan hierin gezamenlijk optrekken met ondernemers, sportverenigingen, lokale partijen en maatschappelijke partners omdat door samen te werken kansen worden gezien en uitgevoerd. Inmiddels hebben al diverse partijen, waaronder Friese Poort, Sûnenz, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland, zich aangesloten. European City of Sport is een netwerk dat samenwerkt aan een gezondere en vitale samenleving. Het college gaat voor een gezonde leefomgeving waarin mensen van alle leeftijden mee kunnen doen aan sport en bewegen: Tegearre foar in s?ne mienskip!

Meer berichten