Burgemeester Sandra Korthuis
Burgemeester Sandra Korthuis Foto: gemeente Ooststellingwerf

In gesprek met burgemeester Korthuis over Ooststellingwerf, corona en de verkiezingen

Algemeen

OOSTSTELLINGWERF - In augustus 2021 kreeg de gemeente Ooststellingwerf een nieuwe burgemeester. Sandra Korthuis stond op als waarnemend burgemeester en nam tijdelijk de plek in van oud-burgemeester Harry Oosterman. Nu 2022 begonnen is blikken we met burgemeester Korthuis terug op haar kennismaking met de gemeente en praten we over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, die in maart van dit jaar plaatsvinden. 

U bent sinds augustus 2021 waarnemend burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf en hebt in die tijd de gemeente leren kennen. Hoe zou u de gemeente beschrijven?
“Ooststellingwerf is een mooie plattelandsgemeente met hoge natuurwaarden en veel bedrijvigheid op verschillende terreinen: agrarisch, industrieel en toeristisch.”

Wat is het meest bijzondere moment dat u in de afgelopen tijd hebt meegemaakt in Ooststellingwerf?
“Dat is lastig kiezen, daarom drie ervaringen. Als eerste de bezoeken aan enkele 100 jarigen en verschillende echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn. Allemaal lieve en aardige mensen die hun leven lang hard gewerkt hebben en veel over vroeger kunnen vertellen. Het is een voorrecht om als burgemeester deze mensen te kunnen ontmoeten.

Verder ben ik onder de indruk van de deelnemers aan de jeugdgemeenteraad. Zij hebben leuke plannen voor de gemeente gepresenteerd. En ten derde mocht ik jureren bij de voorleeswedstrijd op één van de basisscholen in Oosterwolde. De kinderen waren super gemotiveerd en de meiden hadden duidelijk meer lef dan de jongens om op het podium hun stukje voor te lezen.”

Wat zijn belangrijke thema’s die spelen in de gemeente?
“Dat is wat mij betreft wat de inwoners bezighoudt. Voor de meesten is dat ongetwijfeld de gevolgen van de coronapandemie. Iedereen heeft daar mee te maken. Negatief en positief. Ik maak me daarbij vooral zorgen om de tweedeling in opvattingen. Vriendschappen gaan daardoor kapot en mensen weten elkaar niet meer te bereiken. Verder voelen veel mensen zich eenzaam en vinden anderen deze tijd juist weer erg prettig omdat het leven heel overzichtelijk is. Voor veel ondernemers is dit een moeilijke tijd. Zij moeten het hoofd boven water zien te houden. Waar mogelijk geeft de gemeente steun. Een ander belangrijk punt zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. De politieke partijen maken zich op om zich aan de inwoners te laten zien en ik roep iedereen op: als je mag stemmen, ga dan ook stemmen.”

Is er een thema dat u erg belangrijk vindt, maar waar voor uw komst (te) weinig aandacht voor was in de gemeenteraad?
“De samenwerking tussen de raadsleden en de verschillende fracties stond eerder in deze raadsperiode onder druk. Dat is algemeen bekend. Daarom ben ik direct na mijn komst in gesprek gegaan met alle raads- en commissieleden om te horen wat er aan de hand is en hoe dat komt. Ik heb het voorzichtige beeld dat de verhoudingen in de gemeenteraad iets verbeterd zijn, maar dat is vooral een verdienste van de raadsleden zelf.”

Heeft u, voordat u werd beëdigd, nagedacht over wat u wilt doen tijdens uw ambtsperiode?
“Als waarnemend burgemeester weet je dat je een beperkte periode deze mooie gemeente mag dienen. Mijn motto is dan ook: helpen verbeteren waar dat noodzakelijk is. Dat kan op allerlei vlakken zijn. Maar het belangrijkste is dat het bestuur goed functioneert. Ik hoop dat ik daaraan kan bijdragen. Ooststellingwerf is zoals gezegd een prachtige gemeente en er zijn legio kansen. Die kansen zien en benutten is vooral een taak voor de wethouders. Zij zijn de echte uitvoerders. De gemeenteraad is het orgaan dat er goedkeuring aan moet geven.

Wat ik zelf verder heel belangrijk vind, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsleden kunnen kiezen is een belangrijk recht van de inwoners. In heel veel landen willen mensen graag gaan stemmen, maar kunnen zij dat niet. In Nederland kan dat wel. Daarom beste inwoners van Ooststellingwerf: ga stemmen in maart.”

Hoe ervaart een burgemeester de huidige coronacrisis?
“Als Friese burgemeesters houden we de vinger aan de pols. We hebben wekelijks overleg over de situatie, zowel op medisch vlak als wat betreft de openbare orde. En natuurlijk praten we over de situatie in onze gemeenten: wat is de situatie met de ondernemers en wat leeft er onder de bevolking. We delen ervaringen en praten over mogelijke oplossingen.

Ik heb groot respect voor wat de GGD-medewerkers allemaal doen om het vaccineren en testen goed te laten verlopen. Dat vraagt veel van de GGD-ers. Nu ook weer met de boostercampagne. De mensen die zich inmiddels hebben laten vaccineren zijn voor het overgrote deel tevreden over hoe het allemaal georganiseerd is. Als u twijfelt over nut en noodzaak van u te laten vaccineren: de GGD of uw huisarts kunnen daarover met u in gesprek gaan.”

De gemeenteraadsverkiezingen staan ook weer voor de deur. Er stemmen helaas steeds minder mensen in deze verkiezingen. Hoe kan dat, denkt u?
“Dat de opkomst laag is, baart mij zorgen. Veel mensen vinden het niet de moeite waard om naar het stembureau te gaan om een keuze te maken. Terwijl kunnen stemmen één van de grondrechten is. Toch hoop ik dat bij deze verkiezingen meer mensen gaan stemmen. En niet omdat ze tegen of ontevreden zijn. Maar juist om aan te geven waar ze voor zijn.”

Wat zou u willen zeggen om mensen te motiveren tóch te gaan stemmen?
“Beste inwoner van Ooststellingwerf: als u twijfelt of nooit gaat stemmen: ga deze keer wel. Dit is uw kans om mee te doen en een basis te leggen voor uw gemeentebestuur.

Ik hoor vaak: het heeft toch geen zin. Dan zeg ik: het heeft wel zin. Want uw gemeentebestuur regelt veel zaken die uw leven direct raken. Kies voor een partij met de standpunten en de mensen waarmee u zich het meest verbonden voelt.”

Welke wensen heeft u voor de gemeente voor het nieuwe jaar?
“Alle inwoners, ondernemers en alle andere betrokkenen wens ik het best mogelijke toe voor dit nieuwe jaar. Verder hoop ik dat we de coronacrisis goed doorstaan en dat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger dan ooit is.”

‘Ooststellingwerf is een prachtige gemeente en er zijn legio kansen’