OBS de Vlinderboom
OBS de Vlinderboom Foto: eigen beeld

OBS de Vlinderboom: Hier mogen ze weer kind zijn

Educatie

DRACHTEN - Aan de Ring 2 in Drachten staat een bijzondere en kleurrijke school: OBS de Vlinderboom. De leerlingen van deze school zijn nieuw in Drachten én in Nederland en leren, naast de gebruikelijke basisschoolvakken, de taal en cultuur van Nederland. Eva Visser is de directeur en vertelt ons hoe het eraan toe gaat: “Bij ons leren kinderen de Nederlandse taal en onze gewoontes, maar mogen ze ook hun eigen kleur behouden. We hebben ook aandacht voor hun eigen moedertaal thuistaal en voor de tradities uit hun eigen land.”

OBS de Vlinderboom bestaat eigenlijk uit twee delen. Aan de ene kant zijn ze onderdeel van het AZC in Drachten. Kinderen die daar (tijdelijk) wonen, kunnen terecht op de school om te leren, te spelen en zich te ontwikkelen. Aan de andere kant heeft De Vlinderboom een regiofunctie. Kinderen die in Drachten en omstreken wonen, die de taal nog niet goed kunnen spreken maar al wel een vaste verblijfplaats hebben, kunnen ook terecht bij de basisschool in Drachten: “Bij ons ligt de nadruk op taalonderwijs,” legt directrice directeur Eva Visser uit. “Maar we geven ook al al kan wel weg de andere basisschoolvakken, zoals rekenen, lezen, schrijven en gym.”

De school heeft ongeveer zestig kinderen en 5 groepen, maximaal vijftien kids per leerkracht dus: “Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat het (aan)leren van een nieuwe taal erg intensief kan zijn is, ook voor de leerkrachten.” Naast de leerkrachten zijn er natuurlijk ook andere professionals die meewerken in het onderwijs, zoals een intern begeleider, een onderwijsassistent en een NT2 (Nederlands als tweede taal) coördinator: “Een NT2 coördinator is iemand die ons, maar ook onze regio-scholen, ondersteunt bij het onderwijs voor leerlingen bij wie Nederlands niet hun thuistaal is. Zij helpt die scholen met tips en advies en begeleidt ook de leerkrachten.”

De Vlinderboom is een kleurrijke school met leerlingen uit verschillende landen. Ze leren over de Nederlandse taal, maar ook over de Nederlandse tradities en over normen en waarden. Dat betekent echter niet dat ze hun eigen taal en cultuur moeten vergeten: “We geven hen ook de ruimte om hun eigen kleur te behouden, door aandacht te hebben voor hun taal en door feesten van hun geboorteland ook te vieren, net zoals we de feesten van Nederland vieren.” 

Trauma’s

De Drachtster basisschool, die onderdeel is van de onderwijsstichting Adenium, dankt haar naam aan hun kleurrijke leerlingen (de vlinders) en de stabiele basis die zij de kinderen willen geven (de boom). Die stabiele basis is natuurlijk voor alle kinderen belangrijk, maar voor deze leerlingen nog nét even wat meer: “Veel van de kinderen hebben een trauma,” vertelt Visser eerlijk. “Wij zijn geen traumadeskundigen en laten traumabehandeling dan ook vooral over aan professionals buiten school. Op deze school willen we juist dat de kinderen even kunnen ontsnappen van hun trauma’s, dat ze zichzelf kunnen zijn, even weer kind.” Dat betekent echter niet dat de leerkrachten van De Vlinderboom geen rekening houden met trauma’s: “We gaan er in principe van uit dat alle kinderen last kunnen hebben van een trauma, hoe groot of klein ook. Daarom werken traumasensitief. Dit houdt in dat we met een vast schema werken, elke dag hebben de leerlingen op hetzelfde moment taal, bijvoorbeeld. En we gaan competitieve spelletjes vaak uit de weg, omdat dat veel kinderen triggert.”

Een bijzondere school dus, waar naast hard werken ook veel plezier wordt gemaakt: “Het is mooi om te zien hoe dankbaar de kinderen zijn. Ze willen heel graag onze taal en cultuur leren, ze willen heel graag die toekomst in Nederland. Om ze daarbij te helpen, dat geeft voldoening.”